Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Projekcie

Prezentowany projekt jest częścią szerszego programu pt. Diarium ecclesiarum. Zakłada on badanie i udostępnianie nieopracowanych rękopiśmiennych zabytków, których autorami byli greckokatoliccy biskupi w I Rzeczypospolitej.

W projekcie w ramach „inicjatywy doskonałości – uniwersytet badawczy” zrealizowano pierwszy etap powyższego programu: opracowanie fragmentu dotąd nieopublikowanego i głębiej nie badanego zabytku piśmiennictwa wielonarodowej Rzeczypospolitej: łacińskojęzycznego diariusza biskupa Maksymiliana Ryłły (ok.1715-1793) przechowywanego w zbiorach Muzeum Narodowego im. A. Szeptyckiego we Lwowie.

Zespół badawczy dokonał odczytania i transkrypcji (uwspółcześniony zapis) fragmentu z pierwszego tomu Diariusza dotyczącego wydarzeń z 1743 roku (całość obejmuje lata 1742-1793 i jest podzielona na sześć tomów).

Fragment tekstu został także przełożony na język polski, ukraiński i angielski.

Informacja na temat Dariusza została rozpowszechniona na stworzonej dla całego programu Diarium eccelesiarum podstronie internetowej. Zamieszczono tu wstępnie naukowo opracowany wersję transkrybowaną oryginału oraz skan fragmentu manuskryptu wraz z tłumaczeniem na język polski, ukraiński i angielski oraz indeksy osobowy i geograficzny.

Przetłumaczony na język polski fragment Diariusza wraz z komentarzem w formie artykułu naukowego został zamieszczony w wysoko punktowanym czasopiśmie polskim „Perspektywy kultury”, w ramach 3 tomu serii Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej (red. A. Gronek, A. Nowak):

https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/issue/view/169

Informacje o pracy nad Diariuszem i jej rezultatach zostały także dostrzeżone i opisane w ukraińskim czasopiśmie „Patriarchat. Greckokatolickie analityczne pismo”, którego wydawcą jest Ukraińskie Towarzystwo Patriarchalne w USA. Ma ono zasięg światowy i jest znanym pismem greckokatolickiego Kościoła (pod patronatem zwierzchnika UGKC arcybiskupa większego Światosława):

http://www.patriyarkhat.org.ua/statti-zhurnalu/rukopysnyy-shchodennyk-iepyskopa-maksymiliiana-rylla/.

W pracach projektowych wzięli udział studenci kierunku Studia polsko-ukraińskie: Sofija Pishchanska, Anna Babych, Sofija Vyriasova, Renat Rydzanych, Tetiana Lohvynova, którzy opracowali noty biograficzne wybranych postaci historycznych występujących w tekście i pomagali w przygotowaniu indeksów.

Łacińskojęzyczny dziennik jest ciekawym świadectwem epoki, rezerwuarem informacji dla przedstawicieli kilku dziedzin i pól badawczych (humanistów, socjologów). Dlatego członkowie zespołu projektowego zaplanowali kontynuację prac i zintegrowanie wokół tego zadania naukowców i studentów zainteresowanych badaniami wielokulturowego dziedzictwa I Rzeczpospolitej.