Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory podań

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory podań

Studenci odbywający studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych mają możliwość złożenia podania do dziekana za pośrednictwem systemu USOSweb. Lista dostępnych podań widoczna jest na koncie użytkownika w USOSweb: zakładka "Dla studentów" - "Moje studia" - "Podania".

Wszystkie formularze są dostępne na stronie internetowej studiuje.uj.edu.pl

Lista najczęściej używanych wzorów pism do pobrania poniżej:

Pliki do pobrania
doc
Podanie o wpis warunkowy na kolejny rok studiów
docx
Podanie o powtarzanie roku studiów
doc
Podanie o nadzwyczajne powtarzanie roku studiów
doc
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji
doc
Podanie o udzielenie urlopu studenckiego
doc
Podanie o udzielenie urlopu dziekańskiego
doc
Podanie o rezygnację ze studiów
doc
Podanie o reaktywację
doc
Podanie o przywrócenie terminu egzaminu
doc
Podanie o przesunięcie terminu egzaminu dyplomowego
doc
Podanie o przepisanie przedmiotu z innej uczelni
doc
Podanie o przepisanie przedmiotu UJ
doc
Podanie o powtarzanie przedmiotu w bieżącym roku akademickim
doc
Deklaracja zdawania przedmiotów na urlopie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwagi!

Wpis warunkowy na kolejny rok studiów

W przypadku, gdy student nie zaliczy całego programu – wszystkich przedmiotów dla danego roku studiów w konkretnym roku akademickim, istnieje możliwość wpisu warunkowego na kolejny rok studiów, jeżeli z pozostałych przedmiotów dla danego roku uzyskał co najmniej 50 punktów ECTS (pod warunkiem uzupełnienia w kolejnym roku niezaliczonych wcześniej przedmiotów). 50 punktów ECTS koniecznych do uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok studiów musi być zdobyte w ramach obowiązującego dla danego roku studiów programu. Podanie o wpis warunkowy na kolejny rok studiów należy złożyć przed początkiem tego roku akademickiego, zaraz po rozliczeniu się z poprzedniego roku w sekretariacie.

Powtarzanie roku studiów

Powtarzanie roku jest dopuszczalne jeden raz, zarówno w ramach toku studiów pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia. Nie można powtarzać pierwszego roku studiów.