Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje dr Joanny Bobuli

Monografie

 • Miejsce, którego nie będzie. Twórcy kultury ukraińskiej wobec ideologii utopijnych lat dwudziestych i trzydziestych  XX wieku. Wynnyczenko - Chwylowy - Kulisz, Kraków 201

Artykuły w czasopismach naukowych

 • „Kulturowi terroryści". Problemy artysty we współczesnym życiu teatralnym Ukrainy,  „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych", Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, t. VIII, 2013, s. 27-34
 • Ogólna charakterystyka stylu „Latopisu Halicko - Wołyńskiego", „Między Sąsiadami" IX, 1999, s. 242-246

Rozdziały w monografiach

 • Pierwsza ukraińska szkoła reżyserska w kontekście programu berezilskiej kultury scenicznej (1917-1933): Faust Łopatyńsky, Januarij Bortnyk, Wasyl Wasylko, [w:] Między filmem a teatrem III. Na granicy: środkowoeuropejska przestrzeń kulturowa, red.: Justyna Kowal, Milan Lesiak, Piotr Rudzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2022, s. 23-34
 • Konfederacja pamięci. Ukraińskie postsowieckie narracje narodowe między akceptacją a odrzuceniem (zarys problemu), [w:] Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze, red. D. Pilipowicz, R. Kęsek, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020, s. 183-206
 • Próba zachowania i popularyzacji kultury lokalnej w wielopokoleniowym teatrze Huculskim, [w:] Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej, Katowice 2015, s. 125-133
 • Drugie dno: od polityki ukrainizacji do „frontu językowego". Komunistyczny „front językowy" wobec polityki derusyfikacji Ukrainy w latach dwudziestych XX wieku, [w:] Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków. Kultura, nauka, oświata, religia, społeczeństwo, polityka, red. W. Mokry, Kraków 2015, s. 415-426
 • Wołodymyr Wynnyczenko (1880-1951), [w:] Współczesne doktryny polityczne i prawne: twórcy, idee, interpretacje: podręcznik akademicki, red. A. Citkowska – Kimla, red. W. Kozub-Ciembroniewicz, red. M. Kiwior-Filo, red. B. Szlachta, Wydawnictwo Akademickie, Kraków 2012, s. 311-315
 • Proces Związku Wyzwolenia Ukrainy - rekonstrukcja obrazu wroga ludu na Ukrainie Sowieckiej lat trzydziestych XX wieku, [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. 2: Przemiana. Bunt. Odrzucenie, M. Bogusławska i Z. Grębecka (red.), Warszawa-Kraków 2012, s. 211-220
 • Dekonstrukcja i rekonstrukcja. Wołodymyr Wynnyczenko a współczesna historiografia ukraińska, [w:] Ukraińskie transgresje XX-XXI wieku. Uwolnić przyszłość od przeszłości? Uwolnić przeszłość od przyszłości? Kultura - Historia - Polityka, A. Matusiak (red.), Wrocław-Lwów 2012, s. 119-126
 • Karamazowowie jako nosiciele świadomości kryzysowej. Twórczy „dialog" Mykoły Chwylowego z Fiodorem Dostojewskim, [w:] Fiodor Dostojewski i problemy kultury, A. Raźny (red.), Kraków 2012, s. 275-284
 • Teatr Huculski Hnata Chotkewycza, [w:] Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, t. 4, cz. 2, S. Dudra, B. Halczak, R. Drozd. I. Betko, M. Šmigel (red.), Słupsk - Zielona Góra 2012, s. 465-472
 • „Odrodzenie narodu". O tryptyku Wołodymyra Wynnyczenki, [w:] Ukraina Irredenta. Literatura i język Ukrainy XX wieku, red. J. Poliszczuk, O. Baraniwska, T. Hodana, Kraków 2011, s. 113-121
 • Między „Olimpem" a „Proswitą". Dylematy ukraińskiej inteligencji twórczej, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t. 10: Kulturoznawstwo, E. Komorowska, D. Dziadosz (red.), Szczecin 2009, s. 19-26
 • Artystyczna spuścizna Hnata Chotkewycza w świetle jego rozważań o idei „Nadczłowieka", [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich, t. 2, J. Kapuścik (red.), Kraków 2008, s. 381-387
 • Wołodymyr Wynnyczenko. Twórca idei państwa ukraińskiego, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t. 7: Kultura. Historia, E. Komorowska, A. Furier (red.), Szczecin 2007, s. 23-29
 • „Zderzenie kultur" w twórczości Hnata Chotkewycza okresu galicyjskiego (1906-1912), [w:] Dziedzictwo polsko-ukraińskie, S. Chazbijewicz, M. Melnyk, K. Szulborski (red.), Olsztyn 2006, s. 151-158
 • Ukraińskie doświadczenie utopii: afirmacja i odrzucenie komunizmu wśród twórców kultury Ukrainy lat 20. I 30. XX wieku, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t. 6: Kulturoznawstwo. Historia, E. Komorowska, A. Furier (red.), Szczecin 2005, s. 23-27
 • Matka Boska w życiu i twórczości Tarasa Szewczenki, [w:] Chrześcijańskie święta i święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysiącleci, W. Mokry (red.), Kraków 2001, s. 121-128