Koło Naukowe Studiów Polsko –Ukraińskich UJ „Wernyhora”

Koło Naukowe Studiów Polsko–Ukraińskich UJ „Wernyhora jest uczelnianą organizacją studencką działającą przy Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Celem Koła jest szerzenie w społeczeństwie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach Ukrainy, pogłębianie i rozwijanie zainteresowań tematyką ukraińską wśród studentów UJ i młodzieży szkół średnich oraz polepszanie stosunków polsko-ukraińskich, a także wdrażanie studentów do pracy naukowo-badawczej.
Koło zostało założone jesienią 2006 roku i zrzesza studentów Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich, których zainteresowania mocno wykraczają poza standardowy program nauczania oraz studentów innych jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego, zainteresowanych tematyką ukraińską i podzielających cele Koła. Członkowie Koła, rozwijają swoje zainteresowania zarówno poprzez podróże po Ukrainie, zagłębianie się w ukraińskie tradycje i obrzędy, organizację i udział w konferencjach naukowych, wykładach, festiwalach, wydarzeniach promujących kulturę ukraińską czy wymianach międzynarodowych. Mocno również angażują się w aktualne sprawy Ukrainy, uczestnicząc w licznych akacjach. W swojej działalności Koło współpracuje z wieloma podmiotami Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z innymi ośrodkami uniwersyteckimi, a także licznymi organizacjami polskimi i ukraińskimi, podejmującymi tematykę Ukrainy oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Statut KNSPU UJ Wernyhora

Zarząd KNSPU UJ Wernyhora
w roku akademickim 2020/2021:

Prezes: Anton Garanin
 

Opiekun Naukowy KNSPU UJ Wernyhora
dr Olga Kich-Masłej


E-mail KNSPU UJ Wernyhora
knsu.uj.wernyhora@gmail.com
Profil KNSPU UJ Wernyhora na Facebooku
http://www.facebook.com/knsu.uj.wernyhora
Profil KNSPU UJ Wernyhora na Google+
http://google.com/+KNSUUJWernyhoraKrakow

 

Наукове коло студентів Польсько-українських студій Ягеллонського університету Вернигора – це університетська студентська організація, що діє при Кафедрі українознавства на Факультеті міжнародних та політичних досліджень Ягеллонського університету в Каркові.
Метою кола є розповсюдження в суспільстві знань про історію, культуру та традиції України, поглиблення й розвиток зацікавлення українською тематикою серед студентів Ягеллонського університету та молоді в середніх школах, покращення польсько-українських стосунків, а також долучення студентів до науково-дослідної праці.
Коло було створене восени 2006 року. Воно об’єднує тих студентів Польсько-українських студій, чиї зацікавлення виходять за рамки стандартної програми навчання, а також студентів факультетів та інститутів Ягеллонського університету, які цікавляться українською тематикою та поділяють цілі Кола. Члени Кола розвивають свої зацікавлення шляхом подорожей Україною, заглиблення в українські традиції та обрядовість, організації та участі в наукових конференціях, доповідях, фестивалях та подіях, що сприяють розвитку української культури, а також через міжнародний обмін студентами. Вони займаються актуальними справами України, беруть участь у різних акціях. У своїй діяльності Коло співпрацює з багатьма суб’єктами та представниками Ягеллонського університету, а також з іншими польськими та українськими організаціями, що займаються проблемами України, Центральної та Східної Європи.

Статут кола Вернигора

Правління наукового кола Вернигора
в навчальному році 2020/2021:

Президент: Антон Ґаранін  

Науковий опікун 
Д-р. Ольга Кіх-Маслей

 

PROJEKTY KOŁA NAUKOWEGO:

Анонс проєктів Українознавчого Кола Наукового
студентів ЯУ «Вернигора»

 

Розмовний клуб польської мови

Розмовний клуб створений з метою покращувати навики з польської мови, інтегруватися з іншими студентами і особами, які доєднуються до клубу, ще глибше, разом пізнавати польську культуру, традиції ,літературу, кухню. Ми створюємо платформу для обміну думками, дискусій на різні актуальні питання. Кожен учасник клубу може запропонувати свою тему для обговорення.

Взяти участь може кожен бажаючий, немає окремих вимог до рівня знань польської мови (це може бути як початковий, так і просунутий). Ми створюємо такі умови, щоб кожен мав можливість отримати дієву розмовну практику та відчути себе більш впевненим у польськомовному середовищі.  

Бажаючих приєднатися до розмовного клубу просимо звязатися з нами: контакти

 

 

Проєкт співпраці з «Люблінським трикутником»

Люблінський трикутник — тристороння платформа для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між ЛитвоюПольщею та Україною, метою якого є підтримка інтеграції України в ЄС.

Мета проєкту співпраці – вивчення передумов створення та аналіз перспектив розвитку Люблінського трикутника, запровадження та реалізації проєктів спільно з Молодіжною Платформою Люблінського трикутника.

Діяльність Українознавчого КН «Wernyhora» спрямована на посилення взаємовідносин між Польщею та Україною, а також на співпрацю цих двох країн з іншими, у культурному, політичному та історичному контекстах. Ми створюємо платформу для об’єктивного висвітлення (завдяки представленню різних точок зору) подій в українсько-польському контексті, для ознайомлення українців та поляків з культурою один одного, сучасною та традиційною, сприяємо глибшому порозумінню між цими двома народами.
Діяльність Люблінського трикутника має на меті створити умови для ефективної співпраці між Литвою, Польщею та Україною у контекстах політичного, соціального, економічного та культурного розвитку.
Тому даний проєкт співпраці базується на спільних інтересах та передбачає плідну спільну діяльність.

Бажаючих приєднатися до проєкту та разом втілювати його у життя просимо звязатися з нами: контакти