Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe "Wernyhora"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe Studiów Polsko–Ukraińskich UJ "Wernyhora"

Koło Naukowe Studiów Polsko–Ukraińskich UJ "Wernyhora" jest uczelnianą organizacją studencką działającą przy Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Celem Koła jest szerzenie w społeczeństwie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach Ukrainy, pogłębianie i rozwijanie zainteresowań tematyką ukraińską wśród studentów UJ i młodzieży szkół średnich oraz polepszanie stosunków polsko-ukraińskich, a także wdrażanie studentów do pracy naukowo-badawczej.

Koło zostało założone jesienią 2006 roku i zrzesza studentów Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich, których zainteresowania mocno wykraczają poza standardowy program nauczania oraz studentów innych jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego, zainteresowanych tematyką ukraińską i podzielających cele Koła. Członkowie Koła, rozwijają swoje zainteresowania zarówno poprzez podróże po Ukrainie, zagłębianie się w ukraińskie tradycje i obrzędy, organizację i udział w konferencjach naukowych, wykładach, festiwalach, wydarzeniach promujących kulturę ukraińską czy wymianach międzynarodowych. Mocno również angażują się w aktualne sprawy Ukrainy, uczestnicząc w licznych akacjach.

W swojej działalności Koło współpracuje z wieloma podmiotami Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z innymi ośrodkami uniwersyteckimi, a także licznymi organizacjami polskimi i ukraińskimi, podejmującymi tematykę Ukrainy oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Kontakt

E-mail: wernyhora.uj@gmail.com
Profil na Facebooku: facebook.com/wernyhora.uj
Pliki do pobrania
pdf
Statut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Наукове коло студентів Польсько-українських студій Ягеллонського університету Вернигора

Наукове коло студентів Польсько-українських студій Ягеллонського університету Вернигора – це університетська студентська організація, що діє при Кафедрі українознавства на Факультеті міжнародних та політичних досліджень Ягеллонського університету в Каркові.

Метою кола є розповсюдження в суспільстві знань про історію, культуру та традиції України, поглиблення й розвиток зацікавлення українською тематикою серед студентів Ягеллонського університету та молоді в середніх школах, покращення польсько-українських стосунків, а також долучення студентів до науково-дослідної праці.

Коло було створене восени 2006 року. Воно об’єднує тих студентів Польсько-українських студій, чиї зацікавлення виходять за рамки стандартної програми навчання, а також студентів факультетів та інститутів Ягеллонського університету, які цікавляться українською тематикою та поділяють цілі Кола. 

Члени Кола розвивають свої зацікавлення шляхом подорожей Україною, заглиблення в українські традиції та обрядовість, організації та участі в наукових конференціях, доповідях, фестивалях та подіях, що сприяють розвитку української культури, а також через міжнародний обмін студентами. Вони займаються актуальними справами України, беруть участь у різних акціях. 

У своїй діяльності Коло співпрацює з багатьма суб’єктами та представниками Ягеллонського університету, а також з іншими польськими та українськими організаціями, що займаються проблемами України, Центральної та Східної Європи

Контакт

E-mail: wernyhora.uj@gmail.com
Профіль Facebook: facebook.com/wernyhora.uj
Pliki do pobrania
pdf
Статут

Widok zawartości stron Widok zawartości stron