Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich

dr hab. Alicja Z. Nowak, prof. UJ

dr hab. Alicja Z. Nowak, prof. UJ

stanowisko: adiunkt
e-mail: alicja.z.nowak@uj.edu.pl
profil: Google Scholar
profil: ORCID
profil: Repozytorium UJ
kursy i dyżur: USOS

Profesor w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Doktor habilitowany nauk humanistycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017). Doktor nauk humanistycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005). Magister filologii ukraińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997).

Funkcje

 • 2012–2013 – członek Wydziałowej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych
 • 2013–2016 – członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji
 • 2019–2020 – kierownik Katedry Ukrainoznawstwa UJ
 • 2020–2021– p.o. kierownika Katedry Ukrainoznawstwa UJ
 • Od lipca 2021 r. – kierownik Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich

Zainteresowania badawcze

 • Historia Kościoła
 • Dzieje metropolii kijowskiej w państwie polsko-litewskim
 • Wielonarodowa i wielojęzyczna spuścizna kulturalna pierwszej Rzeczypospolitej,
 • Kultura Kościołów wschodnich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
 • Relacje państwo-Kościół
 • Dziedzictwo pogranicza polsko-ukraińskiego

Kierownik grantu

Uczestnik grantów

 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki projekt pt. Kultura pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości zrealizowany w Uniwersytecie Warszawskim, w latach 2013-2017 pod opieką naukową prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej
 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, projekt (moduł Tradycja) pt. Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych (kontynuacja): kazania adwentowe, kazania bożonarodzeniowe, kazania wielkanocne, kazania patriotyczne realizowany przez Polskie Towarzystwo Teologiczne pod kierownictwem ks. prof. dr hab. Kazimierza Panusia.
 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki projekt pt. Wielokulturowe dziedzictwo Rzeczypospolitej w kształtowaniu europejskiej mentalności Słowian Europy Środkowo - Wschodniej. Interdyscyplinarne badanie wpływów łacińskich na kulturę bizantyjsko-słowiańską inspirowane 300-ną rocznicą Synodu Zamojskiego (1720 – 2020), realizowany przez Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie pod kierownictwem dr hab. Przemysława Nowakowskiego prof. UJPII

Inne

 • Członek Komisji Slawistycznej przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w kadencji 2019-2022.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (naukowa w 2018 roku).

Publikacje

ukrainoznawstwo.uj.edu.pl/badania/publikacje/alicja-z-nowak