Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Aniela Radecka

dr Aniela Radecka

stanowisko: asystent
e-mail: aniela.radecka@uj.edu.pl
profil: ORCID
profil: Repozytorium UJ
kursy i dyżury: USOS

Doktorka nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (UWr, 2021), absolwentka studiów magisterskich w Katedrze Ukrainoznawstwa oraz w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (UJ, 2014), absolwentka studiów podyplomowych "Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego" (UP, 2021).

Od wielu lat działa wolontariacko na rzecz dzieci i młodzieży jako instruktorka Hufca ZHP Kraków-Podgórze.

Zainteresowania badawcze

  • Współczesna ukraińska proza kobieca
  • Literacka (auto)biografia kobiet w kontekście kulturowym, społecznym i politycznym
  • Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce i Ukrainie, w szczególności organizacji działających na rzecz praw kobiet
  • Kształtowanie ukraińskiej tożsamości narodowej po 1991 roku

Publikacje

ukrainoznawstwo.uj.edu.pl/badania/publikacje/aniela-radecka