Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje dr Anny Michałko

Monografie

  • Obraz rodziny w ukraińskiej twórczości ustnej i literaturze epoki romantyzmu, Kraków 2014

Rozdziały w tomach zbiorowych

  • Rola Trebnika św. Piotra Mohyły w zachowaniu tożsamości religijnej rodzin ukraińskich, [w:] Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze, red. R. Kęsek, D. Pilipowicz, Kraków 2020
  • Motyw miłości w ukraińskich pieśniach kalendarzowo-obrzędowych, [w:]  O miłości słów kilka: wybrane aspekty miłości w literaturze i sztuce, red. M. Śliwa, I. Mołdoch-Mendoń, Lublin 2020
  • Obrzęd weselny jako ogniwo w zachowaniu tożsamości narodowej Ukraińców, [w:] Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców, red. W. Mokry, Kraków 2010, s. 127-132
  • Wychowanie dzieci według nauki św. Jana Złotoustego, [w:] „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" XI-XII, 2010, s. 227-231
  • Роль матері, батька, вчителів у плеканні української мови на основі Науки про рідномовні обов'язки митрополита Івана Огієнка (1882-1972), [w:] Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków. Kultura, nauka, oświata, religia, społeczeństwo, polityka, W. Mokry (red.), Kraków, s. 403-409

Tłumaczenia

  • Łemkowskie wesele, [w:] Лемківське весілля у записах XIX - початку XX століття, Горлиці 2007, s. 28-31

Recenzje

  • Б.П. Володимирович, Традиційна метеорологія українців Карпат, Автореферат кандидатської дисертації, Інститут українознавства імені І. Крип'якевича НАН України, Львів 2015.