Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Halina Czuba

dr Halina Czuba

stanowisko: starszy wykładowca
e-mail: halyna.chuba@uj.edu.pl
profil: Google Scholar
profil: Repozytorium UJ
kursy i dyżury: USOS

Doktor nauk humanistycznych, nadany na podstawie rozprawy doktorskiej "Język oraz tekstologia ukraińskich rękopiśmiennych Ewangeliarzy kaznodziejskich XVI-XVII wieku", Lwów 1998.

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, specjalność język ukraiński.

Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2002), Szkoła Trenerów Meritum (2017).

Funkcje

  • Koordynator programu Erasmus+ w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich
  • Opiekun programu profesorów wizytujących w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich
  • Koordynator współpracy z partnerami z otoczenia społecznego: MPKU, MIK

Zainteresowania naukowe

  • Wielojęzyczność, wielokulturowość, polityka językowa w Europie, polityka językowa na Ukrainie
  • Mniejszości narodowe na Ukrainie, Polacy na Ukrainie
  • Komunikacja międzykulturowa
  • Kaznodziejstwo ruskie XVI-XVII wieku, ewangeliarze kaznodziejskie XVI-XVII wieku

Publikacje

ukrainoznawstwo.uj.edu.pl/badania/publikacje/halina-czuba