Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje dr. Rafała Kęska

Monografie

 • Między konfliktem a dialogiem. Polityka Ukrainy wobec Federacji Rosyjskiej w latach 1997-2004, Kraków 2010

Redakcje

 • Tożsamość i pamięć: konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze, red. D. Pilipowicz, R. Kęsek, Kraków 2020
 • Addressing Security Risks at the Ukrainian Border through Best Practices on Good Governance, red. R. Kęsek, M. Boroda, Z. Jóźwik, NATO Science for Peace and Security Series E: Human and Societal Dynamics, vol. 129, Amsterdam 2016

Artykuły w czasopismach naukowych

Rozdziały w tomach zbiorowych

 • Problem tożsamości i samoidentyfikacji politycznej mieszkańców terenów okupowanych we wschodniej Ukrainie (w latach 2014-2020), [w:] Tożsamość i pamięć: konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze, red. D. Pilipowicz, R. Kęsek, Kraków 2020, s. 263-280
 • Partycypacja wyborcza uchodźców wewnętrznych na Ukrainie, [w:] Partycypacja polityczna, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Lublin 2020, s. 233-243
 • Політичні та інституційні аспекти реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, [w:] Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, red. В.В. Ластовський, Київ 2019, s. 62-67
 • Використання синергійної моделі в процесі навчання (на прикладі програми польсько-українських студій в ягеллонському університеті), [w:] Синергія в культурному просторі сучасності, red. К.М. Кириленко, Київ 2018, s. 110-113
 • Funkcjonowanie linii rozgraniczenia na terenie wschodniej Ukrainy. Aspekty militarne, polityczne, gospodarcze i społeczne, [w:] Bezpieczeństwo Europy, bezpieczeństwo Polski, t. 5: Metamorfozy bezpieczeństwa. Teraźniejszość i przeszłość, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jedrzejski, Lublin 2017, s. 167-184
 • Ukraina wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego w kontekście szczytu NATO w Warszawie, [w:] Bezpieczeństwo europejskie po szczycie NATO w Warszawie, red. P. Turczyński, Kraków 2017, s. 163-174
 • Polityka zagraniczna Ukrainy wobec Rosji w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2014 roku, [w:] Dylematy europejskiej dyplomacji XX - XXI wieku, red. E. Alabrudzińska, Toruń 2017, s. 148-162
 • Bezpieczeństwo informacyjne Ukrainy w kontekście rosyjskiej agresji i aneksji półwyspu krymskiego. Aspekt informacyjno - propagandowy, [w:] Bezpieczeństwo państw Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście konfliktu na Ukrainie, red. T. Pączek, Słupsk 2016, s. 81-89
 • Specificity of the operation of Ukrainian checkpoints in the armed conflict zone in eastern Ukraine. With particular regard to risks related to corruption, [w:] Addressing Security Risks at the Ukrainian Border through Best Practices on Good Governance, red. R.Kęsek, M. Boroda, Z. Jóźwik, NATO Science for Peace and Security Series E: Human and Societal Dynamics, vol. 129, Amsterdam 2016, s. 49-57
 • Polsko-ukraińskie inwestycje wzajemne na przełomie XX i XXI wieku. Próba bilansu, [w:] Stosunki polsko-ukraińskie 1991 - 2014, red. M. Pietraś, M. Malskyj, B. Surmacz, Lublin 2016, 367-381
 • Po co nam tonąca Unia Europejska? Współczesne przejawy promocji eurazjatyckiej opcji integracyjnej na Ukrainie, [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim. Próba bilansu, red. T. Ambroziak, A. Czwołek, S. Gajewski, M. Nowak- Paralusz, Toruń 2015, s. 207-222
 • Rozwój i ewolucja służb dyplomatycznych Ukrainy niepodległej po 1991 r., [w:] Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku T. II: Lata 1945 - 2000, red. E. Alabrudzińska, Toruń 2015, s. 283-300
 • Strategia emancypacji czy manipulacja? Julia Tymoszenko w kontekście relacji pomiędzy płcią a władzą na współczesnej Ukrainie, [w:] Płeć i władza w kontekstach historycznych i współczesnych, M. A. Kubiaczyk, F. Kubiaczyk (red.) Gniezno 2014, s. 349-361
 • Udział duchowieństwa zakonnego w życiu społeczno - politycznym Ukrainy, [w:] Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI - XX, red. A. Gronek, A. Nowak, Kraków 2014
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility) na Ukrainie, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Zamość 2013, s. 243-259
 • Od Unii Celnej do Unii Eurazjatyckiej. Ukraina wobec projektów integracyjnych na obszarze postradzieckim, [w:] Nowe strategie na nowy wiek - granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, red. M. Chorośnicki i in., Kraków 2013, s. 311-322
 • Słowianie wobec Tatarów krymskich. Przemiany społeczno-polityczne na terenie Autonomicznej Republiki Krymu w XXI wieku, [w:] Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku, red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2012, s. 343-350
 • Dysfunkcjonalność post sowieckich elit politycznych na przykładzie Ukrainy po 1991 roku, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Wspólnota Niepodległych Państw, red. M. Smoleń, M. Lubina, Kraków 2011, s. 161-175
 • Kwestia stacjonowania Floty Czarnomorskiej FR na Ukrainie, jako istotny element stabilności stosunków rosyjsko-ukraińskich, [w:] Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą, Białorusią, red. L. Zyblikiewicz, M. Czajkowski, P. Bajor, Kraków 2010, s. 165-171
 • Ukraińcy w Rosji i Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców, red. W. Mokry, Kraków 2010, s. 297-303
 • Ukraina po wyborach, Brief Programowy Instytutu Kościuszki, Kraków 2007, s. 5
 • Ukraina, Gruzja, Mołdawia i ich polityczne aspiracje, [w:] Dokąd zmierza Europa ? Kraje Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej w procesie integracji europejskiej, Brief Programowy Instytutu Kościuszki, Kraków 2006, s. 10-12
 • Акцесійні можливості України, як негоціаційна модель, партнерства, членства. Питання для ЄС на майбутнє: куди направляється Європа - межі інтеграції, [w:] Ближча Європа - підготовка польсько - українська, Навчальні матеріали, Instytut Kościuszki, Kraków 2006, s. 78-84
 • Marcowe wybory Ukraińców i Białorusinów, Brief Programowy Instytutu Kościuszki, Kraków 2006, s. 6
  Ukraina - NATO. Trudne partnerstwo, [w:] Bezpieczeństwo europejskie (wybrane zagadnienia), red. K. Kraj, Kraków 2004, s. 101-109
 • Możliwe zagrożenia dla Polski w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej, [w:] Україна, Польща, Німеччина в Європі, red. В. Бонусяк, Е. Чьомер, Р. Шуст, І. Федик, Львів 2004, s. 94-98
 • 2001 - nowe otwarcie? Współpraca wojskowa i wojskowo-techniczna Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, [w:] Ukraina między Rosją a Zachodem, red. M. Zamarlik, Kraków 2001, s. 61-78

Recenzje

 • Hybrid war a la Russe, Jurij Fedorow, Kijew 2016, [w:] Wprowadzenie do kanibalizmu, Nowa Europa Wschodnia, 2016, nr 6, s. 128-130
 • Giedroyc a Ukraina: ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej "Kultury": studia, Warszawa 2014, [w:] Akuszer inicjatyw, Nowa Europa Wschodnia. 2015, nr 2, s. 168-170
 • Sotnie wolności: Ukraina od Majdanu do Donbasu, Michał Kacewicz, Warszawa 2014, [w:] Rok wojny i rewolucji, Nowa Europa Wschodnia. 2015, nr 1, s. 154-155
 • Europa i Eurazja jako podstawy nowego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa paneuropejskiego, [w:] Nowa rola międzynarodowa Niemiec, red. Erhard Cziomer, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 4 / 2006, Kraków 2006, s. 381-382
 • Ukraina, Polska, świat, Ukraina, Polska, świat. Bohdan Osadczuk, Fraza. 2001, nr 1/2, s. 330-332