Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje dr Olgi Kich-Masłej

Monografie

 • Czytelnia Towarzystwa „Proswita” w Wierzbicy. Rekonstrukcja, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2020
 • Nomen Mortui. Próba odczytania cmentarza greckokatolickiego w Wierzbicy, Kraków 2016
 • Ім'я усопшого. Каталог греко-католицького цвинтаря у Вербиці, Львів 2014
 • Ukraina w opinii elit Krakowa końca XIX - pierwszej połowy XX wieku. Zdziechowski, Łepki, Feldman, Kraków 2009

Redakcja

 • „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne UJ" (sekretarz redakcji) www.nowaukraina.org

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Wielokulturowość dawnej Rzeczypospolitej z perspektywy postmigracyjnej XX w. – cmentarz miejski w Uhnowie, „Perspektywy kultury”, nr 38 (3), 2022
 • Stosunek Wilhelma Feldmana do kwestii ukraińskiej, „Pressje. Teka XV Klubu Jagiellońskiego" 2009, s. 59-70
 • Ukraine from the perspective of Cracow at the turn of the nineteenth and twentieth centuries and the activities of Marian Zdziechowski in the field of Ukrainian studies, tłum. B. Zieliński, „Politeja" 2 (10/1), 2008, s. 157-178
 • Kawiarnia jak misce relihijnych istyn, „Wisnyk Kyjiws'koho Instytutu Słowjans'kyj uniwersytet" 2000, s. 19-25
 • Bohdana Łepkiego portret literacki Wasyla Stefanyka, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" VII-VIII, 1998, s. 235-243
 • Rozbyte nebo" jak symwoł rujnaciji relihijnoji identycznosti ludyny, „Między sąsiadami" VII, 1997, s. 95-103

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Ukraiński teatr amatorski we wsi Wierzbica. Pogranicze polsko--ukraińskie, lata 20. i 30. XX wieku, [w:] Artyści sceny i ekranu dwudziestolecia międzywojennego Europy Środkowo-Wschodniej w ujęciu semiotyki antropologicznej, Robert Boroch, Yelena Karetina (red.), Warszawa 2017, s. 123-139
 • Bohdan Łepki oraz intelektualiści krakowscy początku XX w. w obronie ukraińskiego języka literackiego, [w:] Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków. Kultura, nauka, oświata, religia, społeczeństwo, polityka, Włodzimierz Mokry (red.), Kraków 2015, s. 175-186
 • Ukraińcy w Polsce po 1989 roku, [w:] Mniejszości narodowe i prawodawstwo mniejszościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i współczesność, Krzysztof Nowak i Józef Szymeczek, Czeski Cieszyn 2015, s. 103-128
 • Praca kulturalno-wychowawcza Bohdana Łepkiego w obozach jenieckich okresu pierwszej wojny światowej, [w:] Wojna w Europie środkowo-wschodniej z perspektywy interdyscyplinarnej, J. Getka, J. Grzybowski, R. Kramar (red.), Warszawa 2015, s. 77-92
 • Стиґматичка Настя Волошин - «вибрана в українському народі»,  чи «жертва на показ»?, [w:] Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI - XX, A. Gronek, A. Nowak (red.) Kraków 2014
 • „Jezioro łabędzie. Zona" Jurija Ilijenki jako filmowa metafora upadającego ZSRR, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Wspólnota niepodległych państw, cz. 2, M. Smoleń i M. Lubina (red.), Kraków 2011, s. 85-92
 • Wilhelm Feldman wobec nazwy, języka, kultury i tożsamości Ukraińców [w:] Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców, W. Mokry (red.), Kraków 2010, s. 229-256
 • Baczennia Ukrajiny elitamy Krakowa u perszych desiatylittiach XX stolittia (na osnowi ukrajinoznawczoji dijalnosti Wilhelma Feldmna), [w:] Ukrajina - Biłorus' - Polszcza ta Łytwa: wid kolizij mynułoho do spilnych jewropejs'kych cinnostej ta perspektyw spiwpraci. Politołohiczni ta socjołohiczni studiji. Zbirnyk naukowych prac', t. 8, A. Kruhłaszow (red.), Czerniwci 2009, s. 79-94
 • Ukrajins'ka probłematyka u dijalnosti Słowians'koho Kłubu i na storinkach szczomisiacznyka ,,Słowians'kyj swit" u roky 1901-1914, [w:] Język, literatura, kultura, historia Ukrainy, W. Mokry (red.), Kraków 2001, s. 133-143

Artykuły popularnonaukowe

 • Цвинтар у Вербиці - унікальна пам’ятка (ІСТОРІЯ), „Наше Слово” №37, 2015-09-13. Wersja elektroniczna: http://www.nasze-slowo.pl/
 • Wielki przyjaciel Polaków. 140. Rocznica urodzin profesora Bohdana Łepkiego, „Alma Mater" 152-153, 2012/2013, s. 47-48

Wywiady

 • Niszczenie i walka o zachowanie zabytków sztuki cerkiewnej w PRL. Rozmowa Olgi Kich-Masłej z Ryszardem Brykowskim, „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne", 1-2, 2007, J. Moklak (red.), s. 79-96

Tłumaczenia

 • E. Gata, Ave Eva, Lwów 2014, s. 134
 • I. Paśko, Ukraina - walka o władzę czy zderzenie cywilizacji?, „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne" 1-2, 2009, J. Moklak (red.), s. 113-122
 • A. Karwańska, Wspomnienia. W sidłach UB, „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne" 1-2, 2007, J. Moklak (red.), s. 71-79
 • M. Lewicka, Los zabytków kultury ukraińskiej w Przemyślu (1944-1946), „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne" 1-2, 2007, J. Moklak (red.), s. 79-88
 • S. Szczudło, Religijne kontury współczesnego społeczeństwa ukraińskiego, „Nowa Ukraina (Rozłam pogranicza). Zeszyty historyczno-politologiczne" 2, 2006, J. Moklak (red.), s. 123-134
 • N. Czernysz, Dynamika rozwoju tożsamości w Ukrainie. Przykład Lwowa i Doniecka, „Nowa Ukraina (Rozłam pogranicza). Zeszyty historyczno-politologiczne" 2, 2006, J. Moklak (red.), s. 97-122
 • I. Kononow, Donbas i Hałyczyna: przyczyna napiętych stosunków i poszukiwanie kompromisu historycznego, „Nowa Ukraina (Rozłam pogranicza). Zeszyty historyczno-politologiczne" 2, 2006, J. Moklak (red.), s. 81-95
 • D. Kobryński, Festiwal pomarańczowej rewolucji. Aspekt kulturologiczny w samoidentyfikacji Ukrainy, „Nowa Ukraina (Od Kuczmy do Juszczenki). Zeszyty historyczno-politologiczne" 1, 2006, J. Moklak (red.), s. 37-46
 • D. Biłyj, Chersońszczyzna w wyborach 2004, „Nowa Ukraina (Od Kuczmy do Juszczenki). Zeszyty historyczno-politologiczne" 1, 2006, J. Moklak (red.), s. 99-119
 • O. Szmorhun, Reforma konstytucyjna w Ukrainie: problem projektu zorientowanego narodowo, „Nowa Ukraina (Od Kuczmy do Juszczenki). Zeszyty historyczno-politologiczne" 1, 2006, J. Moklak (red.), s. 149-163