Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje dr Anieli Radeckiej

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Pożegnać "Berehynię": literackie próby demitologizacji stereotypowego obrazu Ukrainki na wybranych przykładach ukraińskiej prozy kobiecej po 1991 roku, "Porównania" t. 20 (2017), Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 329-338
 • Ciało jako fundament tożsamości? Próby (re)konstrukcji kobiecej tożsamości na podstawie powieści "Siomga" Sofiji Andruchowycz, "Przegląd Środkowo-Wschodni", nr 2 (2017), Uniwersytet Warszawski Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, s. 107-117
 • Konflikt zbrojny na Ukrainie i jego odzwierciedlenie we współczesnej literaturze ukraińskiej: "Ato. Istoriï zi Shodu na Zahid" Margaryty Surżenko, "Pomiędzy: polonistyczno-ukrainoznawcze studia naukowe", nr 3 (2017), Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 51-62
 • Pożegnanie z imperium? Użyteczność teorii postkolonialnej w badaniach nad współczesną ukraińską prozą kobiecą, "Slavia Occidentalis", t. 73, nr 2 (2016) [wyd. 2017], Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki, s. 133-145
 • Proces rozwoju feminizmu w niepodległej Ukrainie ze szczególnym uwzględnieniem sfery aktywizmu obywatelskiego i środowiska akademickiego, "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії", 2014, Вип. 25, С. 88-89

Rozdziały w tomach zbiorowych

 • Ekokrytyka i krytyka feministyczna w kontekście ukraińskim: wybrane przykłady [W:] Slov'ânoznavstvo i novi paradigmi ta naprâmi sociogumanitarnih doslidžen': materiali mižnarodnoï naukovoï konferencji do Dnâ slov'âns'koï pisemnosti i kul'turi, (Kiïv, 24 travnâ 2017 r.), red. kol. O.S.Oliŝenko [i in.]. - Kiïv: Nacional'na akademiâ nauk Ukraini, 2017, s 196-198
 • Duchowy rozpad ZSRR: w stronę twórczości literackiej Oksany Zabużko [W:] Po Czarnobylu : miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki, red. Iwona Boruszkowska, Katarzyna Glinianowicz, Aleksandra Grzemska, Paweł Krupa, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, s. 105-112
 • Zarys prozy kobiecej na Ukrainie po 1991 roku: rekonesans badawczy [W:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. nauk. Agnieszka Matusiak, Poznań-Wrocław, Bonami, 2016, (Biblioteka Porównań; t.8), s. 253-285
 • Twórczość Luby Kłymenko jako przykład konstruowania obrazu kobiecej cielesności we współczesnej literaturze popularnej na Ukrainie [W:] Tìlo i ìdentičnìst' v ukraïns'kìj kul'turì, mìstectvì, lìteraturì, movì, za redakcìèû Katažini Âkubovs'koï-Kravčik, Paulìni Olehovs'koï, Svìtlani Romanûk, Marti Zambžic'koï, Varšava, Ìvano Frankìvs'k, Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki, 2016, (W Kręgu Języka, Literatury i Kultury, t. 14), s. 245-254
 • Wojenne losy mieszkańców Bukowiny i Zakarpacia jako inspiracja dla powieści psychologicznej. Wybrane przykłady z twórczości ukraińskiej pisarki Marii Matios [W:] Wojna w Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy interdyscyplinarnej, red. Joanna Getka, Jerzy Grzybowski, Rostysław Kramar, Warszawa, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, 2015, s. 307-315

Recenzje

 • Тамара Марценюк, Чому не варто боятися фемінізму, ред. Оксана Кісь Київ: Комора, 2018, сс. 328, "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia" [T.] 8-9 (2020), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 437-442
 • Tetâna Kačak: Ukraïns'ka literatura dlâ ditej ta ûnactva : pidručnik. Kiïv, 2016, "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia", [T.] 7, vol. 2 (2017), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 122-124
 • Leonid Uškalov: Ŝo take ukraïns'ka literatura: eseï. L'viv, 2015, "Pomiędzy: polonistyczno-ukrainoznawcze studia naukowe", nr 3 (2017), Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 204-208
 • Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej, red. Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Warszawa, 201, "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia", [T.] 3 (2015), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 245-249

Tłumaczenia

 • Indywidualność, wolność, czas: ‘język europejski’ versus ‘język sowiecki’ (i ‘postsowiecki’) w poezji Liny Kostenko, "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia", tom 9 (2021): Dusza szybuje w poświacie epok... Душа летить у посвіті епох..., s. 81-102
 • Forma aktywności: obecność „sześćdziesiątników” w społeczno-kulturowej przestrzeni Ukrainy postkolonialnej, Ludmiła Tarnaszyńska, [W:] Od "Zapisu" do ... zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1977-1991, red. nauk. Bogusław Bakuła, Agnieszka Matusiak, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Wrocław-Wojnowice 2018, Wydaw. KEW i Uniwersytet Wrocławski
 • Przyczyna, charakter i cel zbrojnej agresji Rosji przeciwko Ukrainie, Wołodymyr Wasyłenko, "Pomiędzy. polonistyczno-ukrainoznawcze studia naukowe", 3/2017: "Nie ma szczęścia na ziemi, prócz ciszy, wolności. Wojna a ukraińskie narracje historyczne i społeczno-kulturowe. XX-XXI w.", s. 21-26
 • Pokoleniowa poetyka "Młodych" w serbskiej literaturze XX-XXI wieku przez pryzmat antologii i manifestów literackich: perspektywa horyzontalna i wertykalna, Ałła Tatarenko, [W:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. nauk. Agnieszka Matusiak, Poznań; Wrocław, Bonami, 2016, (Biblioteka Porównań; t.8), s. 313-354
 • Współczesny teatr ukraiński: między dyskursem posttotalitarnym a postkolonialnym, Maja Harbuziuk, [W:] „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, tom 4 (2016): "POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko", s. 79-89