Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Denys Pilipowicz

dr Denys Pilipowicz

stanowisko: adiunkt
e-mail: denys.pilipowicz@uj.edu.pl
profil: Google Scholar
profil: ORCID
profil: Repozytorium UJ
kursy i dyżury: USOS
Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UJ (2007). Magisterium na kierunku filologia, specjalność filologia ukraińska UJ (1999). Współpracownik Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych na Wydziale Prawa i Administracji UJ w latach 2000-2004.

Funkcje

  • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2005-2015
  • Wydziałowy Konsultant ds. wdrożenia KRK 2011
  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kadry B 2012-2020
  • Pełnomocnik Dziekana WSMiP ds. jakości kształcenia 2009-2020

Zainteresowania badawcze

  • Historia filozofii ukraińskiej
  • Kultura duchowa pogranicza polsko-ukraińskiego (ziemia przemyska)
  • Historia literatury XVII-XVIII w.
  • Literatura jako medium pamięci kulturowej

Uczestnik grantu

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, projekt (moduł Tradycja) pt. "Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych (kontynuacja): kazania adwentowe, kazania bożonarodzeniowe, kazania wielkanocne, kazania patriotyczne" realizowany przez Polskie Towarzystwo Teologiczne pod kierownictwem ks. prof. dr hab. Kazimierza Panusia.

Inne

  • Nagrody Rektora UJ za działalność naukową (2011) oraz organizacyjną (2016, 2018)

Publikacje

ukrainoznawstwo.uj.edu.pl/badania/publikacje/denys-pilipowicz