Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje dr. Pawła Sekuły

Monografie

 • Katastrofa w Czarnobylu. Ukraińcy wobec tragedii 1986 roku, Poznań 2022
  DOI: 10.48226/978-83-67287-26-5
 • Chernobyl Liquidators. The Unknown Story. With the Testimony of the President of Latvia, Berlin 2020
 • Zona. Opowieść o radioaktywnym świecie, Będzin 2020
 • Likwidatorzy Czarnobyla. Nieznane historie, Warszawa 2019
 • Ruś Orientalna. Państwo Kijowskie wobec cywilizacji Wschodu w teoriach i badaniach naukowych, Kraków 2016
 • Czarnobyl. Społeczno-gospodarcze, polityczne i kulturowe konsekwencje katastrofy jądrowej dla Ukrainy,  Kraków 2014

Artykuły w czasopismach naukowych

Rozdziały w tomach zbiorowych

 • Wpływ katastrofy czarnobylskiej na proces kształtowania ukraińskiej opozycji antykomunistycznej w Związku Sowieckim, [w:] Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze, red. R. Kęsek i D. Pilipowicz, Kraków 2020, s. 207-222
 • Bezpieczeństwo energetyki jądrowej w Europie Wschodniej wobec polityki rosyjskiej i rywalizacji mocarstw, [w:] Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej, red. M. Banasik, A. Rogozińska, Warszawa 2020, s. 123-140
 • Chernobyl’s Heritage in the Socio-Cultural and Natural Space of Polesie Region in the Ukraine and the The Chernobyl Zone of Alienation, [w:] Dziedzictwo Kulturowe w Regionach Europejskich. Odkrywanie, Ochrona I (re)interpretacja, red. E. Kocój, T. Kosiek, J. Szulborska-Łukaszewicz, Studia Nad Dziedzictwem I Pamięcią Kulturową, Kraków 2019, s. 205-222
 • Bezpieczeństwo jądrowe Europy Wschodniej wobec konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, [w:] System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku, red. B. Piskorska, A. Magdalena Zaręba, Lublin 2018, s. 201-212
 • Ядерная Политика И Энергетическая Безопасность Украины В 1991-2015 Гг., [w:] Украинский Вопрос : Безопасность, Экономика, Общество, red. T. Stępniewski, A. Szabaciuk, Lublin 2017, s. 143-170
 • Ukraińscy liderzy polityczni wobec traktatu o nieproliferacji broni jądrowej, [w:] Przywódcy polityczni wobec współczesnych zagrożeń : Wyzwania dla przywódców na poziomach międzynarodowym, krajowym i lokalnym, red. M. Hartliński, Forum Politologiczne, T. 21, Olsztyn 2017, s. 289-306
 • Wpływ projektów realizowanych w Strefie Alienacji Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na zwiększanie Bezpieczeństwa radiologicznego na Ukrainie, [w:] Problemy Bezpieczeństwa Europy i Azji, red. T. Ambroziak, A. Czwołek, Sz. Gajewski, M. Nowak-Paralusz, Toruń 2016, s. 193-209
 • Związki Gdańska z Rusią Kijowską we wczesnym średniowieczu, [w:] Dziedzictwo Świętego Włodzimierza. Zbiór studiów, red. T. Stegner, Sopot 2016, s. 45-59
 • Mychajło Hruszewski o roli języka w życiu ukraińskiego narodu, [w:] Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków. Kultura, Nauka, Oświata, Religia, Społeczeństwo, Polityka, red. W. Mokry, Biblioteka Fundacji Św. Włodzimierza; T. 25, Kraków 2015, s. 515-520

Wywiady