Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje dr. Denysa Pilipowicza

Monografie

 • Rozmowa o duchowym świecie. Hryhorij Skoworoda. Filozofia-Teologia-Mistyka, Kraków 2010 

Redakcja (współredakcja) monografii

 • Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze, red. R. Kęsek i D. Pilipowicz, Kraków 2020
 • Катихисіс або бароковий душпастирський сад, ред. В. Пилипович, Д. Пилипович, Перемишль 2007
 • Брама святого Івана. Перемиська барокова епітафія, red. В. Пилипович, Д. Пилипович, 
  Перемишль 2005
 • Polsko-ukraińskie studia europejskiego prawa prywatnego, nr 1, Kraków – Lwów 2004

Rozdziały w monografiach wieloautorskich

 • Na pograniczu kultur. Literatura okolicznościowa XVIII w. na ziemi przemyskiej, [w:] Język, kultury i literatury słowiańskie wobec czasu swego historycznego, Zielona Góra 2020, s. 207-218
 • Rękopiśmienny modlitewnik Mychajły Łewyckiego 1836 roku [w:] O miejsce książki w historii sztuki. Cz. II, Państwo i Kościół w rocznicę chrztu Polski, red. A. Gronek, Kraków 2019, s. 167-183
 • Filozoficzna refleksja na temat starości w literackiej spuściźnie Hryhorija Skoworody [w:] Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, red. A. Gronek, A.Z. Nowak, 211-223
 • Literacki obraz wojny i wysiedleń w ukraińskim dyskursie tożsamościowym w Polsce po 1945 r. [w:] Wojna w Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy interdyscyplinarnej, red. J. Getka, J. Grzybowski, R. Kramar, Warszawa 2015, s. 293-307
 • Пам'ять і безсмертя. Стемми і префації в українській духовній культурі перемиської єпархії XVII-XVIII ст. [w:] Барокові стемми &префації. Гербові вірші й присвяти перемиським владикам XVII-XVIII століть, ред. В. Пилипович, Перемишль 2012, с. 5-57
 • Катихисисіс biskupa przemyskiego Innocentego Wynnyckiego w duchowym kontekście epoki [w:] Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców, red. W. Mokry, Kraków 2010, s. 117-127
 • Катихисіс єп. Інокентія Винницького в богословському контексті епохи [w:] Катихисіс або бароковий душпастирський сад, ред. В. Пилипович, Д. Пилипович, Перемишль 2007, с. 25-113
 • Znaczenie starożytnych filozofów greckich i rzymskich w dziele H. Skoworody [w:] Studia Politologiczne T. II, Dziedzictwo polsko-ukraińskie, red. S. Chazbijewicz, M. Melnyk, K. Szulborski, Olsztyn 2006, s. 127-135
 • Епітафія в українській бароковій літературі [w:] Брама святого Івана. Перемиська барокова епітафія, ред. В. Пилипович, Д. Пилипович, Перемишль 2005, с. 19-54
 • Symbol w interpretacji Hryhorija Skoworody [w:] Język, literatura, kultura, historia Ukrainy, red. W. Mokry, Kraków 2003, s. 95-105
 • Творчість Григорія Сковороди на фоні німецького містицизму Ангела Сілезія (1624-1677) [w:] Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie, red. W. Mokry, Kraków 2000, s. 119-125

Artykuły w czasopismach

 • Praktyki komemoratywne w eparchii przemyskiej w XVII–XVIII w., „Perspektywy kultury”, nr 38 (3), 2022
 • Traktat ars moriendi w literaturze ukraińskiego baroku na przykładzie dzieła „Катихисіс альбо наука християнская”, „Slavica Wratislaviensia" CLXVIII, Wrocław 2019, s. 77-87
 • Діалогічна зустріч культур: рукописний молитовник Михайла Левицького 1836 року, „Калофонія", ч. 9, Львів 2018, с. 245-265
 • Префація Варлаама Шептицького до унівського Акафісника із 1678 року з присвятою митрополитові Антонію Винницькому, „Перемиські Архиєпархіяльні Відомості", ч.8, Перемишль 2009, с. 85-129

Hasła słownikowe i encyklopedyczne

 • Hasła dotyczące literatury ukraińskiej (ok. 120 haseł), Słownik pisarzy świata, red. J. Maślanka, Kraków 2008

Tłumaczenia

 • Melecjusz Smotrycki, Kazanie na Niedzielę po Narodzeniu Pańskim [w:] Kazania Bożonarodzeniowe, red A. Jungiewicz, K. Panuś, wyd. UNUM, Kraków 2019, s. 269-274