Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Rafał Kęsek

dr Rafał Kęsek

stanowisko: adiunkt
e-mail: rafal.kesek@uj.edu.pl 
profil: Google Scholar
profil: ORCID
profil: Academia
profil: Repozytorium UJ 
kursy i dyżury: USOS
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (WSMiP UJ – 2005). Tytuł rozprawy doktorskiej: "Między konfliktem i dialogiem. Polityka Ukrainy wobec Federacji Rosyjskiej w latach 1997-2004".

Funkcje

 • Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na okres kadencji 2020–2024
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia na okres kadencji 2020–2024

Zainteresowania naukowe

 • Polityka zagraniczna Ukrainy
 • Współczesne relacje ukraińsko-rosyjskie
 • Stosunki Ukraina – Unia Europejska i Ukraina – NATO
 • Przemiany społeczno-polityczne i gospodarcze w Ukrainie po 1991 roku
 • Elity regionalne i samorząd terytorialny w Ukrainie

Granty i staże zagraniczne

 • 2005 - Współkoordynator grantu w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie:
  Tytuł projektu: Mechanizmy kontroli i audytu w administracji publicznej – polskie doświadczenia
 • 2006 - Współkoordynator grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc:
  Tytuł projektu: Co oznacza członkostwo w NATO? Polskie doświadczenia w procesie integracji euroatlantyckiej
 • 2007 - Współkoordynator grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc:
  Tytuł projektu: Usuwania barier wzrostu i ochrona praw inwestorów na Ukrainie
 • 2007 - Współkoordynator grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc:
  Tytuł projektu: Bliższa Europa – warsztaty polsko- – ukraińskie
 • 2015/2016 – Współkoordynator grantu w ramach programu NATO Science for Peace and Security:
  Tytuł projektu (ref.no.: 984985): Addressing Security Risks at the Ukranian Border through Best Practices on Good Governance – Sources and Counter Measure
 • Czerwiec 2017 – Staż dydaktyczny (w ramach programu Erasmus+) – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
 • Kwiecień 2018 – Staż naukowy – Narodowy Instytut Studiów Strategicznych w Kijowie:
  Tytuł projektu naukowego: Partie oraz ruchy eurosceptyczne i antyzachodnie w Ukrainie po 2014 roku.
 • Listopad 2019 – Staż naukowo-dydaktyczny (w ramach programu zintegrUJ) – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

Publikacje

ukrainoznawstwo.uj.edu.pl/badania/publikacje/rafal-kesek