Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich

dr hab. Alicja Z. Nowak, prof. UJ

dr hab. Alicja Z. Nowak, prof. UJ

stanowisko: adiunkt
e-mail: alicja.z.nowak@uj.edu.pl
profil: Google Scholar
profil: ORCID
profil: Repozytorium UJ
kursy i dyżur: USOS

Profesor w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Doktor habilitowany nauk humanistycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017). Doktor nauk humanistycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005). Magister filologii ukraińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997).

Funkcje

 • 2012–2013 – członek Wydziałowej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych
 • 2013–2016 – członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji
 • 2019–2020 – kierownik Katedry Ukrainoznawstwa UJ
 • 2020–2021– p.o. kierownika Katedry Ukrainoznawstwa UJ
 • Od lipca 2021 r. – kierownik Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich

Zainteresowania badawcze

 • Historia Kościoła
 • Dzieje metropolii kijowskiej w państwie polsko-litewskim
 • Wielonarodowa i wielojęzyczna spuścizna kulturalna pierwszej Rzeczypospolitej,
 • Kultura Kościołów wschodnich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
 • Relacje państwo-Kościół
 • Dziedzictwo pogranicza polsko-ukraińskiego

Kierownik grantu

Uczestnik grantów

 • Projekt IDUJ 2023-2024: Research project of JU Initiativ of Excellence (flagship), entitled: Cyrillic manuscripts from the former Prussian State Library in Berlin in the collection of the Jagiellonian Library in Kraków - state of preservation and research perspectives (head prof. Jan Stradomski)
 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki projekt pt. Kultura pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości zrealizowany w Uniwersytecie Warszawskim, w latach 2013-2017 pod opieką naukową prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej
 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, projekt (moduł Tradycja) pt. Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych (kontynuacja): kazania adwentowe, kazania bożonarodzeniowe, kazania wielkanocne, kazania patriotyczne realizowany przez Polskie Towarzystwo Teologiczne pod kierownictwem ks. prof. dr hab. Kazimierza Panusia.
 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki projekt pt. Wielokulturowe dziedzictwo Rzeczypospolitej w kształtowaniu europejskiej mentalności Słowian Europy Środkowo - Wschodniej. Interdyscyplinarne badanie wpływów łacińskich na kulturę bizantyjsko-słowiańską inspirowane 300-ną rocznicą Synodu Zamojskiego (1720 – 2020), realizowany przez Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie pod kierownictwem dr hab. Przemysława Nowakowskiego prof. UJPII
   

  Projekt IDUJ 2022: Rękopiśmienny Berliński damaskin (Damascenus neobulgaricus) ze zbiorów dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie (BJ Berl. Slav.Fol.36) – opis zabytku z analizą tekstologiczno-językową (kierownik dr hab. Jan Stradomski prof. UJ).

  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, projekt (moduł Tradycja od 2023 r.):  Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych (kontynuacja): kazania ślubne, realizowany przez Polskie Towarzystwo Teologiczne pod kierownictwem ks. prof. dr hab. Kazimierza Panusia. Przekład kazania Cyryla Trankwiliona Stawroweckiego, 1619.

  Projekt IDUJ 2023: Przygotowanie polskiego i ukraińskiego tekstu książki Romeo Dallaire "Waiting for First Light. My Ongoing Battle with PTSD" wraz z komentarzem – popularyzacja wiedzy o PTSD i konsekwencjach niepodejmowania terapii (kierowniczka dr hab. Magdalena Misiaczek-Paluszkiewicz).

  Pojekt IDUJ 2023 (flagowy): Rękopisy cyrylickie z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie – stan zachowania i perspektywy badawcze (kierownik dr hab. Jan Stradomski prof. UJ).

Inne

 • Członek Komisji Slawistycznej przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w kadencji 2019-2022.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (naukowa w 2018 roku).
 • 2023-2027 – Członek Komisji Slawistycznej przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w -kadencji 

Publikacje

ukrainoznawstwo.uj.edu.pl/badania/publikacje/alicja-z-nowak