Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Agnieszka Gronek, prof. UJ

dr hab. Agnieszka Gronek, prof. UJ

stanowisko: prof. UJ
e-mail: a.gronek@uj.edu.pl
profil: Academia
profil: Google Scholar
profil: Nauka Polska
profil: ORCID
profil: Repozytorium UJ
kursy i dyżury: USOS

Profesor w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki; stopień nadany 18 marca 2016 roku uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Opuszczone dziedzictwo. O malowidłach w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej", Kraków 2015.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce; stopień nadany na podstawie pracy doktorskiej pt. "Ikony Męki Pańskiej. O przemianach w malarstwie ukraińskim w wiekach XVI-XIX", napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Różyckiej-Bryzek, obronionej 21 listopada 2003 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Magister historii sztuki; dyplom uzyskany w 1997 roku w Instytucie Historii Sztuki, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Magister historii; dyplom uzyskany w 1993 roku w Instytucie Historii, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Funkcje

 • Członek Komisji ds. Kadrowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UK
 • Członek Komisji ds. Nagród Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Historii Sztuki
 • Członek Rady Naukowej Okręgowego Muzeum w Nowym Sączu
 • Ekspert ds. historii sztuki w Fundacji Przestrzenie Dziedzictwa

Zainteresowania badawcze

 • obszar: Rzeczpospolita, Ruś, Bałkany
 • okres: nowożytność, współczesność

Tematy

 • Sztuka Kościoła wschodniego
 • Okcydentalizacja i latynizacja sztuki cerkiewnej
 • Malarstwo ikonowe, grafika cerkiewna, sztuka cyrylicznej książki drukowanej
 • Cerkiewne malarstwo monumentalne
 • Dziedzictwo materialne polsko-ukraińskiego pogranicza
 • Dziedzictwo Kościoła wschodniego Rzeczpospolitej Obojga Narodów
 • Dziedzictwo materialne Łemkowszczyzny i Bojkowszczyzny

Publikacje

ukrainoznawstwo.uj.edu.pl/badania/publikacje/agnieszka-gronek