Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opinie absolwentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Maciej Olchawa

Dorastałem w Chicago, gdzie studiowałem na Uniwersytecie Loyola i uzyskałem dyplom licencjata z zakresu historii i studiów międzynarodowych. Studia magisterskie – Europeistykę oraz Ukrainoznawstwo – ukończyłem w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dzięki wykładom, seminariom i innym zajęciom prowadzonym w Katedrze Ukrainoznawstwa UJ poznałem dzieje, kulturę oraz zrozumiałem ukraińską tożsamość, co stało się bogatym fundamentem, na którym mogłem budować i poszerzać swoją wiedzę o Ukrainie. Doświadczenia zdobyte w trakcie tych studiów okazały się wkrótce niezbędne, podczas wykonywania obowiązków doradcy politycznego ds. Ukrainy i Europy Wschodniej w Parlamencie Europejskim.

Pracę magisterską pisałem pod kierownictwem profesora Włodzimierza Mokrego. Umożliwiło mi to osiągnięcie poziomu eksperckiego w dziedzinie ukraińskiej polityki zagranicznej i było kluczowe w mojej późniejszej pracy w Brukseli.

Od sześciu lat mieszkam w Brukseli. W latach 2008–2012 pełniłem funkcję doradcy politycznego ds. Ukrainy w Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Obecnie jestem doradcą ds. polityki zagranicznej eurodeputowanego Michała Kamińskiego.

Jestem autorem dwóch książek. Pierwsza z nich pt. "Imperialna Rozgrywka: Ukraina w geopolitycznej strategii Stanów Zjednoczonych" została wydana w Krakowie w roku 2009 (wydawnictwo Arcana). Druga, "Gwiazdy i Tryzub: Europejska integracja Ukrainy"*, ukazała się nakładem krakowskiego wydawnictwa Szwajpolt Fiol w 2013 r. Publikowałem także na łamach dwumiesięcznika "Arcana" oraz w czasopiśmie "Nowa Ukrain".

* Informacja prof. W. Mokrego o książce oraz jej darmowa wersja ukraińskojęzyczna jest dostępna pod adresem http://www.nestor.cracow.pl/data/uploads/files/product-file/1385/Olchawa_Zirky_i_Tryzub.pdf