Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Інформація про організацію ГО «Соборність»

Громадська організація «Соборність» є місцевою незалежною, неприбутковою, некомерційною організацією, яка спрямовує свою діяльність на створення відкритої платформи для ефективної комунікації наукового та науково-педагогічного потенціалу з метою розвитку освіти та відродження демократичних, культурних, духовних та моральних засад суспільства.

Основні завдання та напрями діяльності Організації:

 • Розширення участі громадськості в освітніх, наукових, культурних програмах, конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах, симпозіумах, виставках, презентаціях, концертах, фестивалях, форумах та інших наукових, освітніх та культурних заходах.
 • Підтримка вільного обміну досвідом, знаннями, спеціалістами та інформацією у сфері науки, освіти та культури; сприяння забезпеченню доступу до інформації та знань у сфері наукових досліджень.
 • Сприяння розвитку видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури.
 • Сприяння формуванню ідеологічних засад патріотизму, національної самосвідомості, укріплення незалежності та державності України.
 • Залучення науковців до діяльності організації і сприяння становленню та розвитку її наукової та творчої ініціативи.
 • Здійснення пропаганди пріоритету духовних, моральних засад у житті суспільства.
 • Висвітлення поглядів Організації через засоби масової інформації, видання друкованої продукції, проведення конференцій, виготовлення аудіовізуальної продукції з метою пропаганди цілей та завдань Організації.
 • Проведення моніторингових досліджень.
 • Пропагування здорового способу життя, ведення роботи з населенням щодо усунення наркотичної, алкогольної, тютюнової, Інтернет та ін. залежності.
 • Участь у встановленому порядку в розробці та реалізації регіональних, міжрегіональних та трансрегіональних програм, грантів, спрямованих на відродження духовності, культури, науки та поліпшення соціальних умов життя суспільства.
 • Розвиток міжнародних зв'язків та налагодження міжнародної співпраці з питань, які стосуються статутної діяльності Організації; запрошення в Україну іноземних спеціалістів для реалізації проєктів та програм Організації.
Pliki do pobrania
pdf
Program stażu międzynarodowego