Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MOST

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

INFOMACJE O PROGRAMIE MOST

Podstawowe informacje o programie

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :

studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich

studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia

studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia

doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Program MOST krok po kroku:

 • KROK 1 – Zapoznaj się z ofertą miejsc na poszczególnych uczelniach ogłoszoną przez UKA (oferta ogłaszana 15 kwietnia, aktualizowana 30 października). Oferta dostępna jest pod adresem most.uka.uw.edu.pl
 • KROK 2 – Jeżeli znajdziesz interesujący Cię kierunek studiów na wybranej uczelni – zarejestruj się w systemie IRK MOST (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST) – na stronie jak wyżej.
 • KROK 3 – Wydrukuj wypełniony w systemie IRK MOST wniosek o udział w programie.
 • KROK 4 – Przedstaw wniosek dziekanowi lub prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania.
 • KROK 5 – Złóż pozytywnie zaopiniowany przez Dziekana lub Prodziekana wniosek w Dziale Nauczania UJ (u koordynatora programu MOST na UJ) – w odpowiednim terminie:
  • wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja
  • wyjazd na semestr letni – od 30 października do 30 listopada
   Koordynator programu MOST przedstawi Twój wniosek do akceptacji Rektora/Prorektora UJ. Po jej uzyskaniu wniosek zostanie wgrany przez koordynatora do systemu IRK MOST
 • KROK 6 – Sprawdź na stronie UKA lub na swoim koncie w systemie, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w Programie (30 czerwca – wyjazdy na semestr zimowy lub cały rok akademicki; 30 grudnia – wyjazdy na semestr letni) lub oczekuj decyzji biura UKA, która wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres podany we wniosku.
 • KROK 7 – Przed rozpoczęciem studiów skontaktuj się z koordynatorem uczelni przyjmującej lub zapoznaj się z informacjami o programie zamieszczonymi na stronie internetowej uczelni przyjmującej.
 • KROK 8 – Przygotuj i przedstaw dziekanowi lub prodziekanowi uczelni macierzystej do akceptacji Porozumienie o programie zajęć (zwróć uwagę na przedmioty obligatoryjne!).
 • KROK 9 – W momencie podejmowania studiów dostarcz uczelni przyjmującej porozumienie o programie zajęć – do akceptacji dziekana lub prodziekana tejże uczelni.
 • KROK 10 – Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę
 • KROK 11 – Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w porozumieniu i zebraniu wpisów do wykazu zaliczeń uzyskaj od dziekana lub prodziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania (uzyskanych zaliczeń i ocen nie wpisujemy do indeksu).
 • KROK 12 – Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą certyfikat poświadczający Twój udział w programie.
 • KROK 13 – Po powrocie z programu przedstaw swojemu dziekanowi lub prodziekanowi wykaz zaliczeń (stanowi on podstawę uzyskania wpisów do indeksu).

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uczelnia przyjmującą w miarę możliwości powinna zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim – na wniosek studenta. Uczelnia przyjmująca nie dokonuje żadnych adnotacji w indeksie wydanym przez Uniwersytet Jagielloński.

Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Strony internetowe o programie MOST:

Oficjalna strona Programu MOST

most.amu.edu.pl

 

Rekrutacja do Programu MOST

irkmost.amu.edu.pl

 

Strona Programu MOST na Uniwersytecie Jagiellońskim

https://studiuje.uj.edu.pl
(zakładki: Studenci – Mobilność – Program MOST oraz Doktoranci – Mobilność – Program MOST)