WZORY PODAŃ

WPIS 50 – PUNKTOWY/WZÓR PODANIA O WPIS WARUNKOWY NA KOLEJNY ROK STUDIÓW
W przypadku gdy student nie zaliczy całego programu – wszystkich przedmiotów dla danego roku studiów w konkretnym roku akademickim – istnieje możliwość wpisu warunkowego na kolejny rok studiów jeżeli z pozostałych przedmiotów dla danego roku uzyskał co najmniej 50 punktów ECTS (pod warunkiem uzupełnienia w kolejnym roku niezaliczonych wcześniej przedmiotów).

50 punktów ECTS koniecznych do uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok studiów musi być zdobyte w ramach obowiązującego dla danego roku studiów programu.

Podanie o wpis warunkowy na kolejny rok studiów należy złożyć przed początkiem tego roku akademickiego, zaraz po rozliczeniu się z poprzedniego roku w sekretariacie.

WZÓR PODANIA O POWTARZANIE ROKU STUDIÓW

Powtarzanie roku jest dopuszczalne jeden raz, zarówno w ramach toku studiów pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia. Nie można powtarzać pierwszego roku studiów.

Wzory pism ze strony Samorządu Studenckiego