SZKOLENIE BHP

Obowiązek zrealizowania szkolenia z zakresu BHP dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

Zarządzenie nr 89 Rektora UJ z 3 sierpnia 2017 roku
w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Szczegółowe informacje na temat szkolenia BHP można znależć TUTAJ