Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM?

JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM?

 

Rekrutacja na studia polsko-ukraińskie dokonuje się za pośrednictwem strony Internetowa Rejestracja Kandydatów. Na stronie IRK znajdują się informacje o terminach naboru na studia, zasadach przyjęć oraz wymaganych dokumentach.

 

Informacje podstawowe o studiach:

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: studia polsko-ukraińskie
Poziomy: pierwszego (licencjat) i drugiego stopnia (magisterskie)
Forma: studia stacjonarne, bezpłatne dla studentów z polskim obywatelstwem
Język studiów: polski

 

Do kogo jest skierowana nasza oferta?

Studia polsko - ukraińskie ze względu na swą specyfikę tematyczną to jedyny tego typu program kształcenia w Polsce. Ma charakter interdyscyplinarny, łączący w sobie zagadnienia z dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk humanistycznych. Jednocześnie dyscypliną wiodącą dla kierunku jest nauka o polityce i administracji. Studia oferują zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne odnoszące się do różnorodnych zagadnień życia politycznego, społecznego i kulturalnego, które determinują historię i współczesność stosunków polsko - ukraińskich, zarówno w wymiarze regionalnym jak i w kontekście ogólnoeuropejskim. Program studiów polsko - ukraińskich jest skierowany do osób zarówno polskojęzycznych jak i ukraińskojęzycznych, które zainteresowane są polską i europejską polityką wschodnią, przemianami społeczno - politycznymi i integracją europejską Ukrainy oraz wszelkimi formami współpracy w sferze politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą w kontekście ogólnoeuropejskim i euroatlantyckim. W trakcie studiów przewidziano intensywny kurs języków kierunkowych (języka ukraińskiego dla studentów ścieżki polskiej i języka polskiego dla studentów ścieżki ukraińskiej).

WIĘCEJ INFORMACJI O STUDIACH ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE DLACZEGO WARTO U NAS STUDIOWAĆ