POMOC MATERIALNA

Stypendia i pomoc materialna

Stypendia i pomoc materialna

Studia I i II stopnia

Podstawowe informacje o pomocy materialnej można znaleźć na stronach Działu Nauczania UJ:

 

 

https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/akademiki/uj?doAsUserId=%2Fja

 

Dodatkowe informacje o pomocy materialnej znajdują się na stronach organów Samorządów Studentów UJ: 

 

Stypendia i pomoc materialna

Koordynatorem ds. pomocy materialnej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest mgr Paweł Mielnik, którego biuro mieści się przy Al. Mickiewicza 3 w pok. 130 (tel.: +48 12 634 20 08), przyjmuje on w dni robocze w godzinach: 09:00-13:00.