Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze naszego zakładu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich

dr hab. Alicja Z. Nowak, prof. UJ

dr hab. Alicja Z. Nowak, prof. UJ

stanowisko: adiunkt
e-mail: alicja.z.nowak@uj.edu.pl
profil: Google Scholar
profil: ORCID
profil: Repozytorium UJ
kursy i dyżur: USOS

Profesor w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Doktor habilitowany nauk humanistycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017). Doktor nauk humanistycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005). Magister filologii ukraińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997).

Funkcje

 • 2012–2013 – członek Wydziałowej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych
 • 2013–2016 – członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji
 • 2019–2020 – kierownik Katedry Ukrainoznawstwa UJ
 • 2020–2021– p.o. kierownika Katedry Ukrainoznawstwa UJ
 • Od lipca 2021 r. – kierownik Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich

Zainteresowania badawcze

 • Historia Kościoła
 • Dzieje metropolii kijowskiej w państwie polsko-litewskim
 • Wielonarodowa i wielojęzyczna spuścizna kulturalna pierwszej Rzeczypospolitej,
 • Kultura Kościołów wschodnich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
 • Relacje państwo-Kościół
 • Dziedzictwo pogranicza polsko-ukraińskiego

Kierownik grantu

Uczestnik grantów

 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki projekt pt. Kultura pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości zrealizowany w Uniwersytecie Warszawskim, w latach 2013-2017 pod opieką naukową prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej
 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, projekt (moduł Tradycja) pt. Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych (kontynuacja): kazania adwentowe, kazania bożonarodzeniowe, kazania wielkanocne, kazania patriotyczne realizowany przez Polskie Towarzystwo Teologiczne pod kierownictwem ks. prof. dr hab. Kazimierza Panusia.
 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki projekt pt. Wielokulturowe dziedzictwo Rzeczypospolitej w kształtowaniu europejskiej mentalności Słowian Europy Środkowo - Wschodniej. Interdyscyplinarne badanie wpływów łacińskich na kulturę bizantyjsko-słowiańską inspirowane 300-ną rocznicą Synodu Zamojskiego (1720 – 2020), realizowany przez Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie pod kierownictwem dr hab. Przemysława Nowakowskiego prof. UJPII
   

  Projekt IDUJ 2022: Rękopiśmienny Berliński damaskin (Damascenus neobulgaricus) ze zbiorów dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie (BJ Berl. Slav.Fol.36) – opis zabytku z analizą tekstologiczno-językową (kierownik dr hab. Jan Stradomski prof. UJ).

  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, projekt (moduł Tradycja od 2023 r.):  Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych (kontynuacja): kazania ślubne, realizowany przez Polskie Towarzystwo Teologiczne pod kierownictwem ks. prof. dr hab. Kazimierza Panusia. Przekład kazania Cyryla Trankwiliona Stawroweckiego, 1619.

  Projekt IDUJ 2023: Przygotowanie polskiego i ukraińskiego tekstu książki Romeo Dallaire "Waiting for First Light. My Ongoing Battle with PTSD" wraz z komentarzem – popularyzacja wiedzy o PTSD i konsekwencjach niepodejmowania terapii (kierowniczka dr hab. Magdalena Misiaczek-Paluszkiewicz).

  Pojekt IDUJ 2023 (flagowy): Rękopisy cyrylickie z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie – stan zachowania i perspektywy badawcze (kierownik dr hab. Jan Stradomski prof. UJ).

Inne

 • Członek Komisji Slawistycznej przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w kadencji 2019-2022.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (naukowa w 2018 roku).
 • 2023-2027 – Członek Komisji Slawistycznej przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w -kadencji 

Publikacje

ukrainoznawstwo.uj.edu.pl/badania/publikacje/alicja-z-nowak