Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty

Zasady pobierania opłat za studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w tym w szczególności terminy ich wnoszenia, reguluje Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Wszystkie opłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta dostępny w sekretariacie oraz po zalogowaniu na konto studenta na stronie USOSweb w zakładce "Płatności".

Wysokość opłat:
 
Informacje o wysokości opłat za studia dla cudzoziemców są publikowane na stronie:
Opłata jest naliczana zgodnie z zarządzeniem dla roku akademickiego w jakim student rozpoczął kształcenie w UJ.
 
Opłata za powtarzanie przedmiotu:
 
rozpoczynający 20/21 5,5 zł koszt
jednej godziny
zajęć
rozpoczynający 21/22 5,5 koszt
jednej godziny
zajęć
rozpoczynający 22/23 koszt
jednej godziny
zajęć
rozpoczynający 23/24 koszt
jednej godziny
zajęć
Kasujemy legitymacje i wydanie dyplomu.

Wysokość opłat

  • legitymacja studencka - 17 zł
  • duplikat legitymacji - 25,50 zł
  • wydanie dyplomu - 60 zł (wersja polska)
  • wydanie dyplomu - 40 zł (wersja angielska)