Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak zostać naszym studentem?

Rekrutacja na studia polsko-ukraińskie odbywa się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na stronie IRK znajdują się informacje o terminach naboru na studia, zasadach przyjęć oraz wymaganych dokumentach.
Program nauczania i tematy rozmowy kwalifikacyjnej: https://spu.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl/prohrama
Zasady rekrutacji dla kandydatów bez obywatelstwa polskiego: https://welcome.uj.edu.pl/admission/step-by-step
Harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców: https://welcome.uj.edu.pl/admission/schedule
Harmonogram dla osób posiadających polskie obywatelstwo: https://rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/terminy

 

 

 

Informacje podstawowe o studiach

  • nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
  • nazwa kierunku: Studia polsko-ukraińskie
  • poziomy: pierwszego (licencjat) i drugiego stopnia (magisterskie)
  • forma: studia stacjonarne, bezpłatne dla studentów z polskim obywatelstwem
  • język studiów: polski

Do kogo jest skierowana nasza oferta?

Studia polsko-ukraińskie ze względu na swą specyfikę tematyczną to jedyny tego typu program kształcenia w Polsce. Ma on charakter interdyscyplinarny, łączący w sobie zagadnienia z dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk humanistycznych. Jednocześnie dyscypliną wiodącą dla kierunku jest nauka o polityce i administracji.

Studia oferują zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne odnoszące się do różnorodnych zagadnień życia politycznego, społecznego i kulturalnego, które determinują historię i współczesność stosunków polsko-ukraińskich, zarówno w wymiarze regionalnym jak i w kontekście ogólnoeuropejskim. Program studiów jest skierowany do osób zarówno polskojęzycznych, jak i ukraińskojęzycznych, które zainteresowane są polską i europejską polityką wschodnią, przemianami społeczno-politycznymi i integracją europejską Ukrainy oraz wszelkimi formami współpracy w sferze politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą w kontekście ogólnoeuropejskim i euroatlantyckim.

W trakcie studiów przewidziano intensywny kurs języków kierunkowych (języka ukraińskiego dla studentów ścieżki polskiej i języka polskiego dla studentów ścieżki ukraińskiej).

Więcej informacji o studiach znajdziesz w zakładce: "Dlaczego warto u nas studiować?"