Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność naukowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność naukowa

W jednostce prowadzone są badania interdyscyplinarne z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, integrujące wiele dyscyplin, a wśród nich nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, filozofię, historię, nauki o sztuce, religioznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, a także nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie.

W jednostce prowadzone są badania interdyscyplinarne z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, integrujące wiele dyscyplin, a wśród nich nauki o kulturze i religii, historię, nauki o sztuce, religioznawstwo, literaturoznawstwo, filozofię, nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Główne kierunki badań:

  1. Stosunki polsko-ukraińskie w perspektywie historycznej i współcześnie
  2. Kultura cerkiewna w Europie
  3. Dziedzictwo pogranicza polsko-ukraińskiego: inwentaryzacja, badania i ochrona zabytków
  4. Komunikacja międzykulturowa (teoria i praktyka), problem adaptacji migrantów (procesy migracyjne i przemiany tożsamościowe)
  5. Wielokulturowość, wielojęzyczność oraz polityka językowa w Europie oraz w Ukrainie
  6. Studia postkolonialne i posttotalitarne nad kulturą i społeczeństwem przestrzeni postsowieckiej. Polska i Ukraina w procesie tranzycji społeczno-politycznej
  7. Współczesne stosunki polsko-ukraińskie w kontekście integracji europejskiej, euroatlantyckiej Polski i Ukrainy. Polityka wschodnia Rzeczypospolitej. Polityka zagraniczna Ukrainy.