Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opinie absolwentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Agata Hanula

Agata Hanula

Ukrainoznawstwo studiowałam w latach 2004-2009 (studia licencjackie i magisterskie). Program studiów pozwolił mi poznać historię, tradycję, kulturę, a także język ukraiński, co bardzo mi się przydało m. in. w trakcie późniejszych wyjazdów na tereny wschodnie. Cieszę się, że liczni wykładowcy z Katedry Ukrainoznawstwa nie tylko przekazywali wiedzę, ale także zarażali swoimi naukowymi pasjami i zainteresowaniami, a stawiając nam pytania, uczyli myślenia, co zdecydowanie służyło naszemu rozwojowi.

Moje prace, licencjacka i magisterska, związane były z turystyką. Pierwsza dotyczyła roli towarzystw turystycznych w poznawaniu i propagowaniu kultury Hucułów i Bojków w latach 1873 - 1939, natomiast w drugiej pogłębiałam badania nad kulturą Karpat Wschodnich po 1991 r.

Już podczas studiów w 2007 r. byłam wolontariuszem - niezależnym obserwatorem wyborów parlamentarnych na Ukrainie z ramienia MSZ Rzeczypospolitej. Pod koniec studiów i po ich zakończeniu brałam udział w projekcie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK pt. "Wsparcie partnerstwa organizacji społecznych i administracji Ukrainy w tworzeniu koncepcji rozwoju turystyki górskiej". Był on współfinansowany przez MSZ RP, a ja pełniłam funkcję jednocześnie przewodnika beskidzkiego i tłumacza z języka ukraińskiego. W kolejnych latach wielokrotnie zajmowałam się przekładem tekstów z języka ukraińskiego na polski, redagowałam również teksty związane z turystyką na Ukrainie.

Obecnie pracuję jako redaktor i grafik. Pomimo, że mój kontakt z projektami dotyczącymi Ukrainy jest dziś sporadyczny, to jednak prywatnie cały czas korzystam z wiedzy, którą zdobyłam na studiach, szczególnie przydatna jest dla mnie znajomość języka.