LISTA INTERESARIUSZY

1. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

http://www.cieszanow.org/

ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

(16) 631-10-76

2. Chutor Gorajec

http://www.roztocze-gorajec.com/OW.html

Gorajec 14, 37-611 Cieszanów

510 820 855

3. Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko"

http://folkowisko.pl/festiwal.html

Gorajec 14, 37-611 Cieszanów

510 820 855

4. Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej - Księgarnia Nestor

http://www.nestor.cracow.pl

ul. Kanonicza 15, 31-002 Kraków

(12) 421 92 94

5. Fundacja Współpracy Polsko – Ukraińskiej

( PAUCI )

http://www.pauci.org/pl

ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa

(22) 626 1610

6. Instytut Kościuszki

http://ik.org.pl/pl

ul. Lenartowicza 7/4, 31-138 Kraków

( 12 ) 632.97.24

7. Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie

http://www.plk.internetdsl.pl

al. Bieliny - Prażmowskiego 4, 31-514 Kraków

( 12 ) 429 60 66

8. Nowa Europa Wschodnia

http://www.new.org.pl

ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków

(12) 422-90-16

9. Stowarzyszenie Genius Loci - Pracowania Aktywności Obywatelskiej

http://www.geniusloci.com.pl/

http://maysternya.org/pl

ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 5

41-707 Ruda Śląska – Kochłowice

10. Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

http://www.eedc.org.pl

ul. Łucka 18/16, 00-845 Warszawa

11.  Związek Ukraińców w Polsce

http://www.zup.ukraina.com.pl/

ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa

12.  Zjednoczenie Łemków - Kwartalnik Watra

http://www.lemkounion.republika.pl

ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice 
18 353 29 06

13.  Nowa Ukraina

http://www.nowaukraina.org

ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków

14.  Zespół Szkół w Bibicach

ul. T. Kościuszki 56A, 32 – 087 Zielonki

15.  Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławieckim

ul. Szkolna 8, 11-220 Górowo Iławieckie

http://licej.nazwa.pl/

16.  Zespół Szkół im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze

ul. Dworcowa 25, 78 - 425 Biały Bór

http://www.liceum-bialybor.eu/

17. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu

ul. Smolki 10, 37 - 700 Przemyśl

http://szaszk.edu.pl/