Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ukraina oczami naszych studentów

Uniwersytet im Karazina w Charkowie jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Ukrainie. Przez lata budowaliśmy ścisłe relacje naukowe charkowskimi badaczami. W listopadzie zeszłego roku gościliśmy u nas wybitnego badacza arcybiskupa, profesora Ihora Isichenkę z gościnnym wykładem na temat polsko-ukraińskich relacji kulturowych. Z Charkowa przybywają do nas również młodzi ludzie, pragnący studiować w naszej Alma Mater. W poczuciu solidarności z Charkowem i jego mieszkańcami dzielimy się świadectwem dramatu i okrucieństwa, którego ofiarą padło miasto i jego naukowe serce. Autorem zdjęć jest Nikita Zhadan.

Pliki do pobrania
jpg
1
jpg
2
jpg
3
jpg
4
jpg
5
jpg
6
jpg
7
jpg
8
jpg
9
jpg
10
jpg
11
jpg
12

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prezentacja dzieł Łesi Ukrainki

18 listopada 2021 r. w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ odbyła się uroczysta prezentacja pierwszego pełnego zbioru dzieł ukraińskiej poetki i pisarki Łesi Ukrainki. 
Prezentacja została poprowadzona przez delegację z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w składzie: Rektor Anatolij Cos, współtwórcy projektu Prorektor ds. nauki Jurij Hromyk i Zastępca Kierownika w Katedrze Teorii Literatury Serhij Romanow oraz Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Larysa Zasiekina. 

 

Pliki do pobrania
jpg
fot.1
jpg
fot.2
jpg
fot.3
jpg
fot.4
jpg
fot.5
jpg
fot.6

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyprawa Czarnobyl 2019

We wrześniu 2019 r. odbyła się ekspedycja naukowa z udziałem przedstawicieli Katedry Ukrainoznawstwa do Czarnobylskiej Strefy Alienacji, celem której było badanie kulturowych następstw katastrofy dla ukraińskiego Polesia. Uczestnicy wyprawy spotkali się z filologiem i etnografem Rostysławem Omeliaszko pełniącym funkcję dyrektora naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami, a także zespołem archeologów prowadzących wykopaliska na terenie Czarnobyla. Omówione zostały najważniejsze problemy związane z zachowaniem materialnego dziedzictwa Poleszczuków i sposobów prowadzenia badań. W dalszej części wyprawy odbyło spotkanie z pracownikami Państwowego Specjalistycznego Przedsiębiorstwa „Ekocentr” i przedsiębiorstwa „Czarnobylska Puszcza”. W programie były również wizyty w wioskach zamieszkałych przez samoosiedleńców Zony oraz spotkania z pracownikami Strefy Alienacji.

Zdjęcia: Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła.

Pliki do pobrania
jpg
Autumn in Pripyat
jpg
Chernobyl team in Pripyat
jpg
Pripyat amusement park
jpg
Abandoned house in Dibrova
jpg
Przewalski's horses
jpg
Abandoned grave of a young woman in the forest. Formerly village Warowyczi
jpg
With a visit to Mrs. Maria in Kupowate
jpg
With a visit to Mrs. Maria in Kupowate2
jpg
Helping self-settlers with chopping wood for winter
jpg
Helping self-settlers with chopping wood for winter
jpg
With a visit to Mrs. Dunia in Paryszew
jpg
Measuring radioactivity level
jpg
With a visit to Mrs. Walentyna in Chernobyl
jpg
With a visit to Mr. Mychajlo in Chernobyl
jpg
Meeting with Mr. Rostyslaw Omeliaszko in Chernobyl
jpg
Abandoned houses in Chernobyl Zone
jpg
"I'm not sure I like these guys"
jpg
Book signing
jpg
Books presentation