DLACZEGO WARTO U NAS STUDIOWAĆ

Studia polsko - ukraińskie

( Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych )

Studia mają charakter interdyscyplinarny i prowadzone są przez specjalistów z różnych dziedzin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. W ciągu trzech lat nauki studenci będą mogli zdobyć szeroką wiedzę na temat różnych aspektów życia gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego dwóch sąsiadujących ze sobą krajów - Polski i Ukrainy. Dla przyszłych biznesmenów w realizacji planów zawodowych pomocne będą wykłady przybliżające zagadnienia gospodarcze i ekonomiczne, a także ćwiczenia umożliwiające poznanie ekosystemów startupowych Polski i Ukrainy. Osoby zainteresowane polityką i stosunkami międzynarodowymi znajdą w programie szereg przedmiotów odnoszących się go geopolityki, tranzycji społeczno - politycznej czy technologii politycznych kształtujących współczesność obu krajów. Z kolei szeroki wybór kursów poświęconych obyczajowości, życiu kulturalnemu i religijnemu niewątpliwie usatysfakcjonuje młodych miłośników przeszłości.

Integralnym elementem toku studiów jest nauka języka ukraińskiego i języka angielskiego oraz intensywne kształcenie kompetencji miękkich. Zdobyta wiedza oraz umiejętności pozwolą na podjęcie pracy w polskich instytucjach publicznych (zarówno rządowych jak i pozarządowych), a także w firmach działających na rynku ukraińskim lub przedsiębiorstwach ukraińskich wchodzących na rynek Unii Europejskiej. Ponadto absolwenci studiów sprawdzą się równie dobrze jako kierownicy i uczestnicy projektów kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych.

Studenci mogą korzystać z bogatej oferty wyjazdów zagranicznych w ramach międzynarodowego programu Erasmus. Uczelnie partnerskie w ramach programu:

  • University of Zagreb, Department of East-Slavic Languages, Philosophical Faculty
  • University of Presov, Institute of Russian, Ukrainian and Slavonic Studies, Faculty of Arts
  • Charles University in Prague, Institute of East European Studies, Faculty of Arts
  • Univerzita Palackeho v Olomouci, Department of Slavonic Studies, Philosophical Faculty
  • Ost-und Westslawische Philologie, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Philosophische Fakultät
  • Eötvösa Loránda University, Budapest, Department of Ukrainian Philology, Faculty of Humanities
 

U nas się dzieje!

Nasi studenci prowadzą bogate życie studenckie, organizują m. in: konferencje, wyjazdy naukowe, wykłady, spotkania, koncerty, przedstawienia; realizują projekty kulturalne, prowadzą gazetkę, kręcą filmy, biorą czynny udział w akcjach społecznych. Zapraszamy więc wszystkich tych, którzy pragną realizować się artystycznie, naukowo, ale także tych, których pociąga aktywność polityczna czy też ekonomiczno - gospodarcza (zob. Aktywność studencka).

W Zakładzie istnieje Koło Naukowe Ukrainoznawców „Wernyhora" (https://www.facebook.com/knsu.uj.wernyhora)

Studia w kameralnej atmosferze

Studenci naszych studiów bardzo cenią sobie fakt, że nauka przebiega w niewielkich grupach zajęciowych. To powoduje, że student nigdy nie jest anonimowy, podejście wykładowców zawsze jest indywidualne, a to sprzyja budowaniu przyjaznych relacji i odpowiedniej atmosfery do sumiennej pracy.

Studia w centrum starego Krakowa

Nasi studenci uczą się niemal w sercu Krakowa, kilkadziesiąt metrów od Collegium Novum oraz w niedalekim sąsiedztwie Biblioteki Jagiellońskiej i innych bibliotek. Poza tym warto pamiętać, że studia to nie tylko Uniwersytet, ale też miasto i jego ludzie oraz oferta kulturalna.

Zakład posiada licznych partnerów instytucjonalnych

Interesariusze zewnętrzni stanowią pozauczelniane wsparcie procesu dydaktycznego w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich. Studenci Zakładu na mocy podpisanych listów intencyjnych mają możliwość odbywania praktyk studenckich w tych instytucjach, a także mogą przy ich pomocy realizować własne projekty (zob. Interesariusze)

Uniwersytet Jagielloński - to najlepsza uczelnia w Polsce w rankingu szkół wyższych „Rzeczpospolitej" i „Perspektyw", najwyższe spośród polskich uczelni miejsca w rankingach międzynarodowych (The Times Higher Education Supplement i Ranking Szanghajski);

Wydział jest najlepszą w Polsce jednostką w kategorii "Wiedza o krajach i regionach" (w rankingu szkół wyższych „Rzeczpospolitej" i „Perspektyw").

Wydział jest drugą w Polsce jednostką w kategorii "kulturoznawstwo" i w kategorii "politologia" (w rankingu szkół wyższych „Rzeczpospolitej" i „Perspektyw").

Zapraszamy serdecznie wszystkich ciekawych świata, z pasją badawczą i artystyczną, aktywistów i społeczników, przyszłych polityków i biznesmenówsmiley