Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Studia o kulturze cerkiewnej w granicach dawnej Rzeczypospolitej"

"Studia o kulturze cerkiewnej w granicach dawnej Rzeczypospolitej"

Ukazał się najnowszy, 38 tom zeszytów "Perspektywy kultury", który poświęcony jest kulturze cerkiewnej w granicach dawnej Rzeczypospolitej.

Numer bieżący jest obszerniejszy od typowych zeszytów „Perspektyw Kultury”. Jest to przede wszystkim związane z działem tematycznym „Studia o kulturze cerkiewnej w granicach dawnej Rzeczypospolitej” pod gościnną redakcją pracowników Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr hab. Alicji Zofii Nowak, prof. UJ oraz dr hab. Agnieszki Gronek, prof. UJ.

Ten dział zostanie przedstawiony we wstępie przygotowanym przez wspomniane Panie Profesor i jest kontynuacją wcześniej podejmowanych przez nie projektów o podobnej tematyce (wydania monograficzne z 2016 i 2019 r.). Znajduje się w nim 19 artykułów napisanych przez autorów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Francji oraz Włoch. Dział ten dopełniają również dwa odrębne teksty. Pierwszy z nich jest krótkim komunikatem autorstwa arcybiskupa Ihora Isichenki (Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina; Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska) przedstawiający Charków, a właściwie jego świątynie, w pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Drugi tekst to recenzja książki Oleha Bolyuka zatytułowanej Wooden sacred artefacts (as based on Ukraine’s western regions) sporządzona przez Agnieszkę Gronek (Uniwersytet Jagielloński).

Więcej informacji oraz plik PDF na stronie internetowej czasopisma.ignatianum.edu.pl.

Polecamy również
Nowy Tom "Latopisów Akademii Supraskiej"

Nowy Tom "Latopisów Akademii Supraskiej"

Katastrofa w Czarnobylu. Ukraińcy wobec tragedii 1986 r.

Katastrofa w Czarnobylu. Ukraińcy wobec tragedii 1986 r.

Czytelnia Towarzystwa "Proswita" w Wierzbicy 1884-1939. Rekonstrukcja

Czytelnia Towarzystwa "Proswita" w Wierzbicy 1884-1939. Rekonstrukcja

Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze

Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron