OPŁATY

Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego​ z dnia 27 marca 2019 roku​ w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach​
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich​ w Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Wszystkie opłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta dostępny w Sekretariacie oraz po zalogowaniu na konto studenta na stronie www.usosweb.uj.edu.pl w zakładce "płatności"


Wysokość opłat:

  • legitymacja studencka - 17 zł
  • duplikat legitymacji - 25,50 zł

Wydanie dyplomu:

  • wersja polska - 60 zł
  • wersja angielska – 40zł