Przejdź do głównej treści

AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA

Trwa rekrutacja na Studia Polsko-Ukraińskie (rok akademicki 2022/2023) na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.
Studia polsko-ukraińskie ze względu na swą specyfikę tematyczną to jedyny tego typu program kształcenia w Polsce. Ma charakter interdyscyplinarny, łączący w sobie zagadnienia z dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk humanistycznych. Jednocześnie dyscypliną wiodącą dla kierunku jest nauka o polityce i administracji. Studia oferują zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne odnoszące się do różnorodnych zagadnień życia politycznego, społecznego i kulturalnego, które determinują historię i współczesność stosunków polsko-ukraińskich, zarówno w wymiarze regionalnym jak i w kontekście ogólnoeuropejskim.

Absolwenci studiów polsko-ukraińskich dzięki zdobytym kompetencjom i umiejętnościom mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: administracji rządowej i samorządowej, międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach, instytucjach Unii Europejskiej, edukacji i kulturze, a także w firmach działających na rynku ukraińskim lub przedsiębiorstwach ukraińskich wchodzących na rynek Unii Europejskiej.
Program studiów polsko-ukraińskich jest skierowany do osób zarówno polskojęzycznych jak i ukraińskojęzycznych, które zainteresowane są polską i europejską polityką wschodnią, przemianami społeczno-politycznymi i integracją europejską Ukrainy oraz wszelkimi formami współpracy w sferze politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą w kontekście ogólnoeuropejskim i euroatlantyckim. W trakcie studiów przewidziano intensywny kurs języków kierunkowych (języka ukraińskiego dla studentów ścieżki polskiej i języka polskiego dla studentów ścieżki ukraińskiej).

ZAPROSZENIE

Український радянський плакат як потужний інструмент візуальної пропаганди

Zapraszamy serdecznie na wykład Oleny Donets z naukowej Biblioteki im. W.I.  Wernadskiego w Kijowie dotyczący propagandy sowieckiej w sztukach wizualnych:

"Український радянський плакат як потужний інструмент візуальної пропаганди". 

Spotkanie odbędzie się w sali 001 w dniu 27 maja o godzinie 11.30.

Презентація монографії професор Людмили Чекаленко: Публічна історія: виклики XXI століття.

Latopisy Akademii Supraskiej

Miło nam poinformować, że ukazał się kolejny tom Latopisów Akademii Supraskiej z artykułami pracowników Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich (red. Alicja Zofia Nowak). SPIS TREŚCI

MIĘDZYNARODOWY STAŻ

Pomimo trudności, związanych z wojną staramy się współpracować z ukraińskimi jednostkami edukacyjnymi. W dniach od 12 lutego do 20 marca 2022 roku dr Halina Czuba była współorganizatorką międzynarodowego stażu dla nauczycieli i kadry naukowo-dydaktycznej, dotyczącego pozyskiwania funduszy i działań projektowych w europejskich instytucjach edukacyjnych. Wydarzenie zostało przygotowane przez Ługański Obwodowy Instytut Pedagogiki Podyplomowej, z którym nasz Zakład współpracuje od kilku lat. W szkoleniu udział wzięli pracownicy kadry naukowo – dydaktycznej z całej Ukrainy, którzy mieli możliwość wysłuchać wykładów, a także wziąć udział w warsztatach i szkoleniach.

Apel z Miejskiego Centrum Historii we Lwowie

Dear Dr. hab. Alicja Nowak,

 

I am writing this letter to you in Lviv, a city turned into a hub for refugees. The brutal Russian war against Ukraine has raged for ten days — we have held, but we are worried as cities are bomb shelled, civilians are killed and humanitarian disaster unfolds. As director of the Center for Urban History I have turned our building into a shelter, have arranged non-residential fellowships for my scholar-colleagues, and together with them am working on documenting testimonies of war, evacuation, and war crimes. We call for your action based on the statement below.

 

Please take a stance, rethink your cooperation with Russian state-owned, funded or supported institutions, share this call on your web-sites and social media or create your own statement based on this call and act against aggression.

 

On 24 February 2022, at 5 am the armed forces of the Russian Federation attacked Ukraine, launching a full-scale invasion on our country. It is a completely unjustified attack that, according to the UN High Commissioner for Human Rights as of 6 March February, killed at least 406 civilians, including 27 children, wounded 801, and caused great destruction of civil infrastructure. Explosions, bombings and air raids have hit all major Ukrainian cities. Almost 2 million people became refugees. The aggressor’s tanks and heavy artillery crossed the Ukrainian border from the north, the south, and the east. On 27 February Putin threatened to use nuclear weapons in Ukraine. This is a war of a scale unseen in Europe since 1945, and the whole world is watching it happen.

 

We are grateful to our allies for imposing economic and political sanctions on the Russian Federation. However, the aggressor continues to use scholarly language to justify its aggression, to use academic superiority to reinforce hierarchies and further reproduce injustice and violence. We need to change the optics and rethink lasting inequalities in academic and knowledge production that privilege certain perceived centers such as Russia and silence perceived peripheries such as Ukraine. We object. 

 

On behalf of academic organizations and institutions in Ukraine, we are asking for your solidarity and support. We call to boycott the Russian state now, until it completely withdraws from Ukraine and is held responsible for its war crimes:

 

🚫 Suspend cooperation with academic institutions and institutes funded by the Russian state;

🚫 Boycott conferences, workshops, lectures organized by academic institutions that are directly and indirectly linked to or funded by Putin’s regime and Russian capital;

🚫 Cancel any cooperation with Russian scholars, no matter how well-published or celebrated, as long as they openly support Putin’s regime, silence its crimes, or do not publicly and directly oppose it;

🚫 Refuse any donations, funding or sponsorship from Russian organizations, their proxies and affiliates based in other countries.

🚫 Remove Russian state-funded publications from SCOPUS and prevent scholars working at state-funded institutions from publishing in indexed scholarly journals. 

🚫 Cease partnerships with Russian publishing houses that receive funding from the state. 

 

When the war will be over and international justice will be served, we will look forward to not only re-establishing, but also redefining our scholarly networks, collaborations and projects in the hopes of more equality in scholarship and society.

 

This is a moment to reflect on unequal power dynamics in academia. We urge you to ensure fair and proportionate representation of Ukraine and other countries that have long been lost and silenced in imperial shadows and hear voices that can change our understanding of structures in which we live. 

 

While we support mutual collaboration and exchange, we cannot in good faith engage in scholarly projects with Russia until it withdraws from Ukraine. We recognize that many scholars protest Putin’s actions and have to live in an atmosphere of un-freedom; still, we must acknowledge the deep and lasting legacy of imperial attitudes and actions towards Ukraine. 

 

Please help Ukraine by communicating your commitment to this statement publicly and encourage your peers to follow your example. You can also find a link to the statement on the Center for Urban History web-site: https://www.lvivcenter.org/en/updates/call-to-academic-institutions

 

We have the power to stop the bloodshed and war. Let’s combine our efforts and end Russia’s war on freedom, democratic values, truth, and the whole civilized world.

 

Sincerely,

Dr. Sofia Dyak

Appeal of UCU to the Global Academic and Research Community

Dear Colleagues, One of the four primary aims of higher education is “preparation for life as active citizens in democratic societies (Council of Europe). We have a right to say that the Russian system of education and science deliberately failed this mission!

 

APPEAL OF UKRAINIAN CATHOLIC UNIVERSITY TO THE GLOBAL ACADEMIC AND RESEARCH COMMUNITY Today is the 9th day of the blatant military invasion of Russian aggressor into Ukraine and the 9th year of the war Russia started in 2014. This aggression is strongly supported by Belarus. The international isolation of the Russian Federation is increasing, with representatives of different industries and professions. The world refuses to cooperate with an aggressor-state that violates all the basic norms of a civilized community in all areas. Education and science must not be an exception.

Therefore, we appeal to all members of global academic and research community: 1. Suspend all forms of academic cooperation with Russian and Belorussian institutions and scientists affiliated with them who are publicly supporting Putin’s regime or remaining silent; do not participate in any events organized by Russian or Belorussian institutions or held in Russia or Belarus. 2. Prevent the participation of Russian and Belorussian research institutions and affiliated with them scientists in international grant programs, conferences and projects etc. 3. Discontinue scholarship programs dedicated to Russian and Belorussian applicants and allocate them to the nationals of countries affected by Russian aggressive imperialist policies – Ukraine, Georgia, Moldova. 4. Suspend Russian and Belorussian researchers, students and institutions from the participation in current programs of international academic mobility. 5. Do not nominate Russian and Belorussian scientists affiliated with Russian/Belorussian institutions to the editorial boards of scientific journals/book series. 6. Discontinue your membership in the editorial boards of Russian and Belorussian scientific journals, do not publish articles therein. The proposed restrictions do not apply to individuals and institutions that have publicly condemned Russia’s armed aggression against Ukraine.

We are deeply concerned about the above mentioned activity of Russian Centers in Western institutions and their possible connections with the Russian government. Thus, we highly recommend to follow those recommendations and examine if there are any signs of Russian state-sponsored networks in your academic communities.

-- Ви отримали це повідомлення, оскільки ви підписані на групу "kyiv.christianity-novyny" у Групах Google. Щоб скасувати підписку на цю групу та більше не отримувати повідомлень із неї, надішліть електронний лист на адресу kyivchristianity-novyny+unsubscribe@googlegroups.com. Щоб переглянути це обговорення в мережі, відвідайте сторінку https://groups.google.com/d/msgid/kyivchristianity-novyny/CAFWfwfgb0smts7bb4d%2B1P4R89b28xjnjN4GVgOaTq_oo8wg04g%40mail.gmail.com.

Ukraina oczami naszych studentów

Uniwersytet im Karazina w Charkowie jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Ukrainie. Przez lata budowaliśmy ścisłe relacje naukowe charkowskimi badaczami. W listopadzie zeszłego roku gościliśmy u nas wybitnego badacza arcybiskupa, profesora Ihora Isichenkę z gościnnym wykładem na temat polsko-ukraińskich relacji kulturowych. Z Charkowa przybywają do nas również młodzi ludzie, pragnący studiować w naszej Alma Mater. W poczuciu solidarności z Charkowem i jego mieszkańcami dzielimy się świadectwem dramatu i okrucieństwa, którego ofiarą padło miasto i jego naukowe serce. Autorem zdjęc jest Nikita Zhadan.

LINK DO GALERII ZDJĘĆ

Zatrzymajmy wojnę

Apel polskich ukrainistów 

 

My, wykładowcy ukrainistyk wiodących uniwersytetów Rzeczpospolitej Polskiej, z bólem serca przyjmujemy tragedię humanitarną, która na oczach całego świata rozgrywa się właśnie w centrum Europy, w niezależnym i demokratyczym Państwie Ukraińskim. Każdego dnia opowiadamy studentom o Ukrainie – o jej melodyjnym języku, bogatej literaturze i kulturze, ciekawej historii, mówimy o tradycjach ruchu wyzwoleńczego i umiłowaniu wolności, które są przekonującym świadectwem europejskiego wyboru narodu ukraińskiego i jego wierności wartościom chrześcijańskim. Od dziś przyjdzie nam mówić też o rozpaczliwym oporze stawianym przez Ukraińców zachłannemu agresorowi (Federacji Rosyjskiej), który podstępnie napadł, łamiąc wszelkie międzynarodowe normy i umowy. Jesteśmy świadomi tego, że od dzisiaj Ukraina jest bastionem Europy jako systemu wartości, a jej zajęcie przez wroga będzie porażką demokracji i wolnej myśli w wymiarze globalnym. 

Oczywiście nie ma sensu apelować do agresora – wszystkie poprzednie wysiłki światowych polityków nie odniosły oczekiwanego skutku. Lecz apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, aby wspólnym wysiłkiem i naszą solidarnością powstrzymać kremlowskich agresorów, powstrzymać krwawą wojnę w Ukrainie. Przede wszystkim zwracamy się do kolegów-intelektualistów, humanistów, wykładowców uniwersytetów europejskich – Wasza opinia, Wasz głos, Wasze okazanie solidarności jest ważne. Nie mamy prawa milczeć, powinniśmy kształtować myśl obywatelską i zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zapobiec tragedii wojny i śmierci, która zawisła nad światem. 

Zatrzymajmy wojnę! 

 

Зупинімо війну!

Заява польських україністів

Ми, викладачі кафедр україністики у провідних університетах Республіки Польща, з болем у серці сприймаємо гуманітарну трагедію, яка на очах усього світу розгортається нині у центрі Європи, в незалежній і демократичній Українській Державі. Щодня ми розповідаємо студентам про Україну – її співучу мову, багату літературу й культуру, цікаву історію, говоримо про традицію визвольного руху та волелюбність української нації, яка є переконливим свідченням її європейського вибору та вірності християнським цінностям. Віднині нам доведеться говорити також про відчайдушний спротив, який чинять українці захланному агресорові (Російській Федерації), що віроломно напав, порушуючи всі міжнародні норми та угоди. Ми свідомі того, що сьогодні Україна є форпостом Європи як системи цінностей, а її загарбання ворогом стане поразкою демократії та ліберальної думки у глобальному масштабі.

Очевидно, немає сенсу апелювати до агресора: усі попередні зусилля світових політиків не дали бажаного результату. Натомість ми апелюємо до всіх людей доброї волі, аби спільними зусиллями та нашою солідарністю стримати кремлівських агресорів, зупинити криваву війну в Україні. Передусім звертаємося до колег-інтелектуалів, гуманітаріїв, викладачів європейських університетів – Ваша думка, Ваш голос, Ваша позиція солідарності важлива.  Ми не маємо права мовчати, але маємо формувати громадську думку і зробити все, що в наших силах, аби відвернути трагедію війни і смерті, що нависла над світом у цей час.

 

Let's stop the war!

 

The appeal of lecturers of Ukrainian studies in Poland

 

We are devastated to witness the humanitarian tragedy unveiling before the eyes of the whole world in the heart of Europe, in the independent and democratic state of Ukraine. We have long been telling our students about Ukraine - its melodic language, its rich literature and culture, its interesting history, the traditions of the liberation movement and love of freedom, which are convincing testimony to the European choice of the Ukrainian nation and its fidelity to Christian values. As of today, we will also be talking about the desperate resistance put up by the Ukrainians against the greedy aggressor (Russian Federation), which has deceitfully attacked them, breaking all international norms and agreements. We recognize that, from now on, Ukraine is a bastion of Europe as a value system, and its occupation by the enemy will be a defeat for democracy and free thought on a global scale.

Of course, there is no point in appealing to the aggressor – none of the previous efforts of world politicians have brought the expected results. But we address all people of goodwill to work together, in solidarity, to stop the Kremlin invaders and stop the bloody war in Ukraine. In the first place, we appeal to our fellow intellectuals, humanists, lecturers of European universities - your opinion, your voice, your display of solidarity is important. We cannot remain silent, we must engage public opinion and do everything in our power to prevent the tragedy of war and death that hangs over the world.

 

Let's stop the war!

 

Zatrzymajmy wojnę! Зупинімо війну!

 

Zakład Ukrainistyki w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

prof. dr hab. Jarosław Poliszczuk, prof. dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz,

dr Ryszard Kupidura, dr Maria Czetyrba, dr Olena Gomeniuk-Kowalewska,

dr Marta Abuzarowa, mgr Anastasiya Yaremchuk

 

Zakład Ukrainistyki w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

Uniwersytetu Jagiellońskiego:

prof. dr. hab. Adam Fałowski, dr Oksana Baranivska,  dr Anna Budziak,

dr Wiktoria Hojsak, mgr Halina Kogut, dr Paweł Krupa, dr Mariya Redkva,

dr Agata Skurzewska, dr Katarzyna Glinianowicz, dr Przemysław Tomanek,

dr Jadwiga Stępnik-Szeptyńska,

 

Zakład Studiów Polsko-Ukraińskich Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Agnieszka Gronek, prof. UJ, dr hab. Alicja Nowak, prof. UJ, dr Denys Pilipowicz,

dr Rafał Kęsek, dr Joanna Bobula, dr Michał Siudak, dr Paweł Sekuła, dr Olga Kich-Masłej, dr Agnieszka Hawrot, dr Anna Michałko, dr Halina Czuba

 

Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego:

dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, prof. dr hab. Irena Mytnik, prof. ucz. dr hab. Svitłana Romaniuk, prof. dr hab. Valentyna Sobol, prof ucz. dr hab. Iryna Kononenko, dr Marta Zambrzycka, dr Paulina Olechowska, dr Renata Botwina, mgr Mirosława Sosińska,

mgr Marta Saniewska, mgr Oksana Borys

 

Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego i Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

dr hab. Anna Choma-Suwała, prof. dr hab. Feliks Czyżewski,

prof. em., dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj, dr hab. Lyubov Frolyak,

dr hab. Marcin Kojder, dr hab. Marek Olejnik, dr hab. prof. UMCS Ludmiła Siryk

.

 

Zakład Ukrainistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej

Uniwersytetu Wrocławskiego:

prof. dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. dr hab. Oleh Beley,

prof. dr hab. Agnieszka Matusiak, dr Anna Ursulenko, dr Jadwiga Krajewska,

dr Olga Barabasz-Rewak, dr  Julia Rysicz-Szafraniec, dr Sylwia Wójtowicz-Marszał mgr  Kateryna Onoiko-Miller,

mgr Natalia Chaura, mgr Olga Kowalczyk

 

Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:

prof. dr hab. Beata Siwek, dr Marta Kaczmarczyk, dr Albert Nowacki

ROUND TABLE | RUSSIA’S WAR AGAINST UKRAINE: WHAT IS AT STAKE?

 

 
ROUND TABLE | RUSSIA’S WAR AGAINST UKRAINE: WHAT IS AT STAKE?

FRIDAY, 25 FEBRUARY 2022
TIME 10:00 AM (MST, UTC-6) | 12:00 PM (EST, UTC-4) | 7:00 PM (EEST, UTC+3)
ZOOM REGISTRATION

Join the Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS)  experts for a blitz round table about key issues that have been defining the current geopolitical crisis that has Ukraine at its core: Ukrainian-Russian Relations, Democracy, Sovereignty, Disinformation, and Civic Society.

On 24 February 2022, in clear violation of international law and the established world order, the president of the Russian Federation, Vladimir Putin, issued a decree to wage a full-scale war against Ukraine. Russian artillery and warplanes have been shelling and bombarding numerous cities and towns throughout Ukraine. Launching attacks from several directions from the territories of the Russian Federation, Belarus, and Russian-occupied Crimea, Russian troops have crossed Ukraine's borders in an attempt to occupy sovereign Ukrainian territories. The ensuing intense battles have resulted in many casualties, including the deaths of civilians. 

In response to the rapidly unfolding war in Ukraine, the CIUS is organizing a series of blitz round tables (45 minutes) with the participation of in-house and guest experts who will provide information from the ground and analysis wherever possible. 

Join us for the first of the round tables in a series titled “Russia’s War Against Ukraine: What is at Stake?”

Informacja na temat sytuacji na Ukrainie

Wykład

Szanowni Państwo, w imieniu naszego partnera Inicjatywy (Nie)zapomniane cmentarze zapraszamy na wykład dra Adama Bartosza pt. Romowie. Zwyczaje związane ze śmiercią i pochówkiem, w dniu 23 lutego (w środę) w godzinach 18.00-20.00 na platformie zoom.

Poniżej link (nie trzeba się rejestrować, link będzie czynny na kilka minut przed rozpoczeciem wydarzenia)
https://luteranie-pl.zoom.us/j/98192128845?pwd=dmRyK2Y4TG1Dd2VybTdPOEptQVVUdz09

SYMPOZJUM

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22 lutego 2022 r. odbędzie się międzynarodowe sympozjum organizowane przez Centrum Religijne im. Ihora Skoczyliasa UKU i Zakład Studiów Polsko-Ukraińskich WSMIP UJ, które dotyczyć będzie wspominkowych praktyk w metropolii kijowskiej w czasach nowożytnych. 
Seminarium odbywa się w trybie hybrydowym. W wydarzeniu udział wezmą jako moderatorzy dr Iwan Almes (UKU), prelegenci: dr Oksana Wynnyczenko UKU, dr Oksana Prokopiuk NM Ławra Kijowsko-Peczerska, dr Denys Pilipowicz UJ oraz dr hab. Alicja Nowak, prof. UJ; dyskutantami będą dr Taras Szmańko z UKU oraz dr Kyryło Kobsar z Uniwersytetu Ch. Albrechta w Kilonii.

Czarnobylski Stalker

17 stycznia 2022 r. w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich miało miejsce spotkanie z Panem Stanisławem Adamskim - polskim stalkerem, wieloletnim eksploratorem Czarnobylskiej Strefy Alienacji. Gość przybliżył słuchaczom subkulturę stalkerów, przedstawił zalety i wady ich działaności, a także zaprezentował liczne zdjęcia i filmy ze swoich wypraw przeplatane barwnymi opowieściami z codziennego życia stalkerów. Spotkanie moderował dr Paweł Sekuła.
Słuchaczom dziękujemy za liczne przybycie i zaangażowanie podczas dyskusji z naszym Gościem.

Prezentacja dzieł Łesi Ukrainki

Pragniemy poinformować, że 18 listopada 2021 r. w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ odbyła się uroczysta prezentacja pierwszego pełnego zbioru dzieł ukraińskiej poetki i pisarki Łesi Ukrainki. 
Prezentacja została poprowadzona przez delegację z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w składzie: Rektor Anatolij Cos, współtwórcy projektu Prorektor ds. nauki Jurij Hromyk i Zastępca Kierownika w Katedrze Teorii Literatury Serhij Romanow oraz Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Larysa Zasiekina. 
Wydanie liczące 14 tomów to niezwykłe przedsięwzięcie zrealizowane z okazji 150-tej rocznicy urodzin Łarysy Petriwny Kosacz, w ramach konkursu, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury, Młodzieży i Sportu Ukrainy, (obecnie Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy). W ciągu niecałego roku naukowcy z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego w Łucku zebrali, opracowali i uporządkowali dzieła Łesi Ukrainki, pracując w 14-stu zespołach badawczych wraz ze znawcami twórczości poetki z całego kraju.    
Do zbioru utworów weszły wszystkie znalezione teksty, które podzielono tematycznie i chronologicznie: w pierwszych czterech tomach zawarte zostały dramaty, w piątym poezja, szóstym proza, w siódmy krytyka literacka oraz publicystyka, w ósmym zamieszczono  przekłady, w dziewiątym zapisy folklorystyczne, dziesiątym podręcznik „Starodawnia istorija (…)”, a cztery ostatnie tomy to listy Łesi Ukrainki, która jest patronką Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego w Łucku - zwycięzcy konkursu. 
Szczególnie istotny jest fakt, że naukowcy, przygotowujący wydanie pracowali z nieocenzurowanymi rękopisami dzieł poetki, dzięki czemu możliwe było zachowanie oryginalnego języka i stylu. Wydanie wzbogacono ilustracjami, licznymi komentarzami, stanowiącymi nieocenioną pomoc w rozumieniu kontekstu powstawania dzieł, a niektóre utwory przetłumaczono na język angielski, niemiecki, polski i białoruski. 
Dzieła znamienitej ukraińskiej poetki Łesi Ukrainki, zebrane w 14-tomowym akademickim wydaniu są dostępne dla każdego czytelnika w formie elektronicznej, dzięki opublikowaniu ich w tzw. otwartym dostępie, umożliwiającym czytanie na dowolnym urządzeniu elektronicznym.

KONFERENCJA: WOKÓŁ SYNODU ZAMOJSKIEGO 1720

Zapraszamy na międzynarodową naukową konferencję studencką, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2021 r. w Krakowie.

Będę w niej uczestniczyć z referatami przedstawicielki Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich WSMIP UJ wraz z opiekunem naukowym dr hab. Alicją Nowak, prof. UJ.

Uwaga! Konferencja ma hybrydowy charakter.

Jedynie dla prelegentów odbywa się ona  trybie stacjonarnym.  Osoby które chcą wysłuchać referatów lub wziąć udział w dyskusji zapraszamy do udziału online na platformie WEBEX.

 

PLAKAT GŁÓWNY KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI

Łącze do spotkania:

https://upjp2.webex.com/upjp2/j.php?MTID=m9851a5abe9e5165ff1cdc35e845a7f90

ROK 1991 I JEGO DZIEDZICTWO HISTORYCZNO-KULTUROWE W KRAJACH POSTKOMUNISTYCZNEJ EUROPY.

Zakład Studiów Polsko-Ukraińskich WSMIP UJ wraz z Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych UWr zapraszają w dniach 1-2 grudnia 2021 r. na międzynarodową konferencję naukową z okazji 30-lecia rozpadu ZSRR pt.
ROK 1991 I JEGO DZIEDZICTWO HISTORYCZNO-KULTUROWE W KRAJACH POSTKOMUNISTYCZNEJ EUROPY.
Zapraszamy także na wydarzenia wzbogacające konferencję:
Wykład profesora Serhija Plokhija (Harvard University, Cambridge, MA, USA) pt. WHO KILLED THE SOVIET UNION? REVISITING THE SOVIET COLLAPSE THIRTY YEARS LATER.
Wykład profesora Tarasa Kuzio (Associate Research Fellow at the Henry Jackson Society think tank, London and Professor at the Department of Political Science, National University Kyiv Mohyla Academy, Ukraine) pt. SOVIET LEGACIES ON IDENTITY IN THE POST-SOVIET SPACE.
Pokaz filmu BABI JAR. KONTEKST, którego prezentację poprzedzi spotkanie z reżyserem Siergiejem Łoznicą.
Prezentację książki MEANDERING IN TRANSITION THIRTY YEARS OF REFORMS AND IDENTITY IN POST-COMMUNIST EUROPE, ed. Ostap Kushnir and Oleksandr Pankieiev, (Lexington Books, 2021), w której wezmą udział znani badacze z Ukrainy, Polski, Kanady i Włoch: Ołeksandr Pronkewicz, Mykola Riabchuk, Assen Slim, Serena Giusti.

Przypominamy, że konferencja odbędzie się w formie spotkania on-line (MT).
PEŁNY PROGRAM KONFERENCJI

Abstrakty

W załączeniu przesyłamy:

- plik z linkami dostępu do sesji konferencyjnych wraz z prezentacją książki Meandering in Transition. Thirty Years of Reforms and Identity in Post-Communist Europe Ed. Ostap Kushnir and Oleksandr Pankieiev

- poprawioną wersję programu sekcji nr 2.

Przypominamy, że godziny podane w programie odnoszą się do czasu polskiego/warszawskiego (CET).

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny

Prezentacja dzieł Łesi Ukrainki

Miło nam powiadomić, że 18 listopada 2021 r. gościć będziemy w naszej jednostce delegację z Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w składzie: Rektor Anatolij Cos, Prorektor ds. nauki Jurij Hromyk, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej  Łarysa Zasiekina oraz Zastępca Kierownika w Katedrze Teorii Literatury Serhij Romanow. Szanowni Goście spotkają się z Władzami Dziekańskimi Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

O godzinie 11.30 odbędzie się w sali 238 prezentacja 14-tomowego wydania dzieł zebranych Łesi Ukrainki.

Informacje dotyczące wydania są dostępne pod adresem:

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3197905-u-kievi-prezentuvali-14tomne-vidanna-tvoriv-lesi-ukrainki.html

https://konkurent.ua/publication/71620/vidannya-roku-u-lutsku-prezentuvali-14-tomnik-tekstiv-lesi-ukrainki-foto/

Centrum Kultury Religijnej - Nowy Partner Zakładu

Miło nam poinformować, że została podpisana oficjalna umowa  między Zakładem Studiów Polsko-Ukraińskich WSMIP UJ a Centrum Kultury Religijnej im. Ihora Skochyliasa. Umowę w imieniu przedstawicieli jednostek podpisali Dziekan WSIMP UJ dr hab. Paweł Laidler prof. UJ i Rektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie ksiądz dr Bohdan Prach. 
 Z tworzącymi Centrum badaczami współpracujemy już od wielu lat w ramach programu „Kijowskie chrześcijaństwo” http://kyiv-christ.ucu.edu.ua/home/about/. Centrum zostało powołane do życia w dniu 27 maja 2020 r., a jego bazą był wspomniany program badawczy, który jest realizowany wspólnie przez naukowców z Wydziału Humanistycznego i Filozoficzno - Teologicznego UKU. Centrum koordynuje działalność dydaktyczną i badawczą dwu wydziałów uniwersyteckich związaną z fundamentalnymi krytycznymi badaniami źródeł teologicznych, kanonicznych i społeczno-kulturowych w metropolii kijowskiej. Koncentruje się na interdyscyplinarnym badaniu tradycji kijowskiej ukształtowanej na pograniczu cywilizacji. Ważnym elementem działalności Centrum jest tworzenie środowiska eksperckiego, które w swoich badaniach skupi się na analizie wartościowego dziedzictwa kościelnego, historycznego i kulturowego Kościołów kijowskiej tradycji chrześcijańskiej. https://research.ucu.edu.ua/scientific-centers/tsentr-religijnoyi-kultury/
Z radością wesprzemy realizację celów badawczych naszego partnera!

O Jedności Kościoła Bożego

Z przyjemnością informujemy, że 15 listopada 2021 r. będziemy gościć w naszej jednostce
Arcybiskupa Profesora Ihora Isiczenkę, który wygłosi wykład
i zaprezentuje najnowsze wydanie dzieł Piotra Skargi ( tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński oraz opracowanie).
W tym dniu  Władyka będzie także gościem w Akademii Ignatianum  - informacje na plakacie.
Zapraszamy o 11.30 do sali 001!

Dzień Pamięci

6 listopada 1939 r. Gestapo przeprowadziło akcję aresztowania i wywiezienia do obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau 183 krakowskich profesorów i nauczycieli akademickich. Wspominając te wydarzenia Społeczność Akademicka UJ wraz z pozostałymi krakowskimi uczelniami obchodzi Akademicki Dzień Pamięci.

Jak co roku Zakład studiów polsko-ukraińskich włączył się w te obchody, pielęgnując pamięć o naszych poprzednikach - profesorach Bohdanie Łepkim, Ryszardzie Łużnym, doktor Bożenie Zinkiewicz – Tomanek oraz naszej koleżance doktor Oksanie Kowackiej (na fotografii grób Bohdana Łepkiego).

                                                                              

Poznajcie nowego partnera naszego Zakładu

Oleksy Szeremietiew to znany ukraiński kolekcjoner i mecenas. Miłośnik dziejów Ukrainy, dokumentów, pamiątek przeszłości. Twórca, założyciel i właściciel kilku muzeów. Więcej TUTAJ

Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie zaprasza na wykład pt. Czarnobyl: życie codzienne żydowskiego miasteczka

Interesujesz się historią i kulturą Żydów w Europie Wschodniej? Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat Ukrainy? A może chciał(a)byś poznać inną historię miejsca kojarzonego z największą katastrofą technologiczną XX wieku? Jeżeli choć na jedno z pytań odpowiedź była twierdząca, to ten wykład jest dla Ciebie! Szczegóły na plakacie:

(Nie)zapomniane cmentarze

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy członkinie i czlonków Inicjatywy Niezapomniane cmentarze, wszyskie osoby zainteresowane ochroną starych cmentarzy a także media ogólnopolskie i lokalne na publiczne ogłoszenie projektów ustaw „o cmentarzach i pochówkach” oraz „o Panteonie Rzeczypospolitej”.

spotkanie odbędzie się online w środę 20 października o godz. 18:00 na platformie  ZOOM:

https://zoom.us/j/94444619885?pwd=azVXelhhRmdXZzFERkJXcE9WSU9Wdz09

Link do spotkania jest dostępny także na wydarzeniu na Facebooku: https://fb.me/e/1GoUYHmtC

Oba projekty są efektem prac Inicjatywy społecznej (Nie)zapomniane Cmentarze i mają zastąpić obecne prawo: ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r. oraz ustawę o grobach i cmentarzach wojennych z 1933 r. Mogą się Państwo z nimi zapoznać na naszej stronie:
                                      www.niezapomnianecmentarze.pl

Więcej informacji w załączonym zaproszeniu.

Joanna Troszczyńska-Reyman

Grupa Koordynacyjna Inicjatywy (Nie)zapomniane cmentarze

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Szanowni Państwo,

1 października Uniwersytet Jagielloński rozpocznie 658. rok akademicki, podczas którego naukę w naszych murach rozpoczną kolejne roczniki studentów i studentek.

Ten uroczysty dzień rozpocznie msza święta, która odprawiona zostanie o godz.  9.00 w Kolegiacie św. Anny. Po mszy, z Collegium Maius wyruszy orszak profesorów naszej uczelni, który przejdzie Plantami do Collegium Novum UJ.

O godz. 11.00 w auli Collegium Novum odbędzie się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego, podczas której dokonana zostanie immatrykulacja studentów reprezentujących wszystkie wydziały uniwersytetu, a także wręczenie nagród Rektora UJ "Laur Jagielloński".

Wykład inauguracyjny pt. "Spojrzenie psychoterapeuty na współczesne pandemie" wygłosi prof. Bogdan de Barbaro.

Ze względów epidemiologicznych w auli możliwa jest obecność jedynie ograniczonej ilości osób, zatem uroczystość będzie transmitowana online poprzez stronę główną Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gorąco zachęcam do śledzenia transmisji i wspólnego świętowania tego wyjątkowego dnia.

prof. dr hab. Jacek Popiel

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Supraślu

W Supraślu (24-26 .09. 2021) odbyła się konferencja upamiętniająca zmarłego w grudniu 2020 roku profesora Ihora Skoczyliasa - naszego Drogiego Kolegę, Wybitnego Naukowca, Niezwykłego Człowieka, który był także Profesorem wizytującym w naszej jednostce. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Zakładu Studiów Polsko Ukraińskich.

Zapraszamy do objerzenia wideo-relacji:

https://www.youtube.com/watch?v=Jx1dF09jhj8

https://www.youtube.com/watch?v=LWsE_2CHI_w

https://www.youtube.com/watch?v=YoRmYAuLjpA

RELACJA Z PREZENTACJI TOMU "DZIEDZICTWO SYNODU ZAMOJSKIEGO 1720-2020"

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji TVP3 z prezentacji tomu „Dziedzictwo Synodu Zamojskiego 1720 – 2020. Wyzwania i perspektywy”, która odbyła się 14 września 2021 r. w Zamościu: https://lublin.tvp.pl/55861504/dziedzictwo-synodu-zamojskiego

PREZENTACJA TOMU "SYNOD ZAMOJSKI 1720-2020. Wyzwania i perspektywy"

Serdecznie zapraszamy na uroczystą prezentację tomu „Dziedzictwo Synodu Zamojskiego 1720 – 2020. Wyzwania i perspektywy” 14 września 2021 r. w Zamościu. Monografia  jest rezultatem projektu NPRH. Dialog: SYNOD ZAMOJSKI 1720 – 2020. POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA.
W prezentacji wezmą udział recenzenci i współautorzy:
ks. prof. Józef Marecki UPJPII w Krakowie, IPN w Warszawie
ks. dr hab. Mateusz Potoczny, prof. UO Uniwersytet Opolski w Opolu
ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM UPJPII w Krakowie
dr Jacek Feduszka Muzeum Zamojskie
dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Marzena Kuczyńska, prof. UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Alicja Z. Nowak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ks. dr hab. Janusz Mieczkowski UPJPII w Krakowie
ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Łukasz Marzec Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

PLAKAT WYDARZENIA

Володимир Мокрий : незалежність — це, перш за все, персональна відповідальність.

Cały artykuł Prof. Włodzimierza Mokrego TUTAJ

Program stażu międzynarodowego

Czytelnia Towarzystwa „Proswita” w Wierzbicy. Rekonstrukcja

Pragniemy poinformować, że nakładem wydawnictwa Scriptum ukazała się nowa publikacja naszego pracownika: dr Olgi Kich-Masłej pt. Czytelnia Towarzystwa „Proswita” w Wierzbicy. Rekonstrukcja (Kraków 2020). 

TOŻSAMOŚĆ I PAMIĘĆ

Pragniemy z radością poinformować o pojawieniu się monografii naukowej pt. Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze, która jest rezultatem badań pracowników i naukowych współpracowników Katedry Ukrainoznawstwa WSMiP Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Wybór tematyki tomu nie jest przypadkowy – zarówno pamięć, jak i tożsamość znajdują się w centrum współczesnej refleksji nauk humanistycznych i społecznych.
 
Dowodem aktualności wspomnianych kategorii także w badaniach ukrainoznawczych są zachodzące w życiu społecznym i kulturalnym Ukrainy niezwykle intensywne procesy związane z kształtowaniem tożsamości narodowej i politycznej, a także pamięci kulturowej.
 
Zebrane w prezentowanym tomie studia zostały podzielone na dwie części skupione wokół zagadnień kulturoznawczych oraz społecznych. Te dwie perspektywy w patrzeniu na rzeczywistość przemian pozwoliły na uchwycenie dynamiki zmian oraz ich zróżnicowanego i wieloaspektowego charakteru, który wymagał interdyscyplinarnego podejścia.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCJA 22.04.2021

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt.

ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У КУЛЬТУРІ ТА ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ

Konferencja odbędzie się online 22 kwietnia. Początek o godz. 13.00

Szczegóły TUTAJ

 

Latopisy Akademii Supraskiej

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się 11 tom Latopisów Akademii Supraskiej redagowany wspólnie przez pracownika Katedry Ukrainoznawstwa UJ dr hab. Alicję Nowak i profesor UAM Marzannę Kuczyńską. Najnowszy tom Świętość dzieci w kulturze duchowej Prawosławia jest poświęcony szeroko rozumianej problematyce dziecięcej i młodzieżowej i wychodzi w roku dwóchsetnego jubileuszu kanonizacji Gabriela Młodzieńca oraz siedemdziesiątej piątej rocznicy męczeńskiej śmierci prawosławnych mieszkańców powiatu Bielsk Podlaski, wyniesionych na ołtarze w 2020 roku przez Polską Cerkiew Prawosławną (w tym kilkoro dzieci i młodzież). Upamiętnione zostało także 600-lecie śmierci wybitnego metropolity kijowskiego – Grzegorza (Cambłaka). Tom jest dostępny na stronie internetowej Akademii Supraskiej: <http://www.akademiasupraska.pl/page.php?id=39>

 

Rewolucja Godności i Aneksja Krymu przez Federację Rosyjską

Koło Naukowe Studentów Katedry Ukrainoznawstwa zaprasza na spotkanie:
Rewolucja Godności i Aneksja Krymu przez Federację Rosyjską: historyczna retrospektywa.

Spotkanie odbędzie się online w czwartek 25.03.2021 o godzinie 18:30. Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.facebook.com/events/2842480946011487

 

Aspekty symboliczno-kulturowe i nowe kanały komunikacyjne podczas protestów na Białorusi

Laboratorium im. Richarda Pipesa funkcjonujące w Instytucie Studiów Politycznych PAN, zaprasza na spotkanie pt. „Aspekty symboliczno-kulturowe i nowe kanały komunikacyjne podczas protestów na Białorusi”. Szczegóły TUTAJ

 

Wykład prof. Aleksandra Sergunina z rosyjskiego Uniwersytetu Państwowego w Sankt Petersburgu

Laboratorium im. Richarda Pipesa zaprasza na wykład prof. Aleksandra Sergunina z Uniwersytetu Państwowego w Sankt Petersburgu pt.: "The EU’s Eastern Partnership and Russia: from Damage Limitation to a Cooperative Agenda?"

Spotkanie będzie miało miejsce 10 marca o godzinie 13:30 na platformie ZOOM.
Link do rejestracji: https://zoom.us/meeting/register/tJYlf-2sqDgrG90A_8_H08WRXZwgOiD0qVSU

SZCZEGÓŁY

 

Nabór zgłoszeń do Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zachęcamy do zgłaszania się do konkursu!

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji na studia

Harmonogram tegorocznej rekrutacji na studia został opublikowany! kilknij TUTAJ

 

 

Ocena zajęć dydaktycznych

Od 14 stycznia do 25 lutego odbędzie się kolejna odsłona akcji oceny zajęć dydaktycznych. Ankiety można wypełniać w systemie USOSweb. Zapraszamy do udziału w procesie ewaluacji kształcenia. Wypełnione ankiety pozwolą nam wdrożyć działania usprawniające proces kształcenia w Katedrze Ukrainoznawstwa.
Zachęcamy do wypełniania ankiet!

 

(Nie)zapomniane cmentarze

Szanowni Państwo, Członkinie i Członkowie oraz sympatycy Inicjatywy (Nie)zapomniane cmentarze

po jesienniej akcji „Godność nie umiera” zapraszamy Państwa do kolejnej wspólnej akcji prowadzonej pod hasłem: „Chrońmy cmentarze. Inicjatywa społeczna konsultuje tezy ustawy o cmentarzach i pochówkach.”

Zespół ds. Ustawy o cmentarzach i pochówkach, który powstał w ramach naszej Inicjatywy, opracował tezy do nowej ustawy o cmentarzach i pochówkach. Jak wielokrotnie Państwo to zgłaszali, obecnie obowiązujące przepisy nie uwzględniają wielu ważnych aspektów związanych z ochroną starych cmentarzy i miejsc pochówku. Wypracowane tezy chcemy poddać konsultacjom społecznym. Ich celem jest zebranie uwag i opinii oraz zainteresowanie jak najszerszego grona osób proponowanymi zmianami.

Bardzo zależy nam na Państwa zdaniu.

To przede wszystkim od Państwa aktywności zależy, czy informacje o założeniach do ustawy dotrą do osób zaangażowanych w temat i zainteresują opinię publiczną. Bardzo prosimy o zamieszczanie przekazanych materiałów na Państwa stronach internetowych oraz profilach fb, o inicjowanie dyskusji, zachęcanie do podjęcia tematu przez lokalne media.

Konsultacje pod hasłem: „Chrońmy cmentarze” będziemy prowadzić do końca marca br. Po tym terminie wszystkie zgłoszone uwagi będą zebrane i upowszechnione. Spodziewamy się, że proponowane rozwiązania mogą wzbudzić kontrowersje oraz krytykę. Dlatego bardzo ważne jest zgłaszanie przez Państwo również opinii wspierających proponowane zmiany, o ile te rozwiązania uznacie za dobre i potrzebne. Zależy nam, aby w zestawieniu opinii z konsultacji znalazła się cała gama wypowiedzi, zarówno krytycznych, jak i pozytywnych.

Konsultacje są już także prowadzone z wykorzystaniem portalu: www.mamzdanie.org.pl pod linkiem:

https://mamzdanie.org.pl/apex/f?p=600:301::::RP:P301_ID:601&cs=1DbLtM8BJFzU8GOlZfZx2CDeV1L4

(uwaga, żeby wziąć udział w konsultacjach na portalu trzeba się zalogować!).

O naszych  konsultacjach przeczytają też Państwo na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/chronmy-cmentarze-wez-udzial-w-konsultacjach

W społecznym projekcie ustawy zmiany koncentrują się na dwóch kwestiach: ochronie starych cmentarzy i nowych formach chowania zmarłych, m.in. pochówków poza cmentarzami, łąk pamięci i pochówków ekologicznych.

Ustawa ma zapewnić ochronę starych cmentarzy. Obecnie Kupując działkę rekreacyjną można stać się, bez swojej wiedzy i woli, właścicielem starego cmentarza. Można też kupić stary cmentarz pod zabudowę i spychaczem usunąć z niego nagrobki lub szczątki ludzi tam pochowanych. Planowana ustawa ma ten proceder uniemożliwić. Sprzedawać będzie można tylko tereny pocmentarne, to znaczy takie, z których zostały ekshumowane szczątki osób tam pochowanych.

Bardzo ważne jest, żeby w projekcie naszej ustawy znalazły się wszystkie ważne aspekty związane z pochówkiem i ochroną cmentarzy, także tych (nie)zapomnianych. Chcemy też wprowadzić obowiązek przygotowania transparentnej i dostosowanej do gminy taksy pogrzebowej.

W załączeniu przesyłam:

Tezy do ustawy,
List, który można wysyłać do środowisk, które chcecie Państwo zainteresować projektem. List oczywiście można  dostosować i podpisać go własnym nazwiskiem.
Materiał z pytaniami pomocniczymi.
Skład zespołu ds. ustawy
Grafikę konsultacji

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji, piszcie na adres niezapomnianecmentarze@gmail.com

Równocześnie informuję, że najbliższe spotkanie Inicjatywy (Nie)zapomniane cmentarze odbędzie się 20 stycznia (środa) w godz. 18.00-20.00 w aplikacji Teams

W spotkaniu udział weźmie prof. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich.

Porozmawiamy o konsultacjach a następnie zajmiemy się problematyką cmentarzy ewangelickich w Polsce.  Prelegentami tej części będą:

prof. Tadeusz Zieliński- z-ca rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
ks. Łukasz Stachelek – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie
Maciej Łapiński – Prezes Fundacji Kamienie Niepamięci oraz pani Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska - Rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, która będzie moderatorką całego spotkania.

Link do spotkania prześlę w środę (20 stycznia br.) ok. godz. 10.00  Link będzie czynny dopiero na 10-5 minut przed spotkaniem

Z wyrazami szacunku
Joanna Troszczyńska-Reyman
Grupa koordynacyjna Inicjatywy (Nie)zapomniane cmentarze.
niezapomnianecmentarze@gmail.com

Ustawa cmentarna - list wprowadzający
Ustawa cmentarna-pytania pomocnicze
Ustawa cmentarna-tezy zbiorczo
Zespół ds. Ustawy o cmentarzach i pochówkach

Przy lwowskim stole: rozmowy o historii miasta w perspektywie kulinarnej

Katedra Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza 16 grudnia 2020 о 17.00 na spotkanie online pt. Przy lwowskim stole: rozmowy o historii miasta w perspektywie kulinarnej z dr hab. Ihorem Lylo, profesorem Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, uczestnikiem programu „profesor wizytujący” w Katedrze Ukrainoznawstwa.

Czy w wielonarodowym i wielokulturowym mieście, jakim przez wiele stuleci był Lwów istniała „kuchnia lwowska”, wspólna dla wszystkich mieszkańców kulinarna tradycja? Czy „lwowska kuchnia” przetrwała w okresie sowieckim, kiedy tkanka miasta uległa radykalnej zmianie? Jak wyglądała „mapa” lwowskich lokali pod względem przynależności narodowej, preferencji politycznych, zainteresowań naukowych czy kulturalnych upodobań ich stałych bywalców? Jaki wpływ ma nawiązanie do przedwojennej tradycji kulinarnej w kształtowaniu tożsamości lokalnej we współczesnym Lwowie?

Serdecznie zapraszamy wszystkich zmęczonych szkoleniami i przeprowadzkami Pracowników oraz Studentów Wydziału na to nieco świąteczne w klimacie spotkanie!!!

Moderator dr Halina Czuba.
Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

Link do spotkania

UWAGA!

Publikujemy harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

HARMONOGRAM

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Zapraszamy na transmisję online z ceremonii Inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na naszym Wydziale
Data: 01.10.2020
Czas rozpoczęcia: 16.00
Miejsce: online w serwisie You Tube
Organizator: Wydział studiów Międzynarodowych i Politycznych
Witryna internetowa: https://www.youtube.com/channel/UCTTtSYVP031c0Ibam2pHknA
W imieniu Pana Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, dra hab. Pawła Laidlera prof. UJ, serdecznie zapraszamy na transmisję online z ceremonii Inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale.

Transmisja na żywo odbędzie się na kanale Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w serwisie YouTube.

Program wydarzenia:

Gaude Mater Polonia
Wystąpienie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, dra hab. Pawła Laidlera, prof. UJ
Wystąpienie Prodziekan ds. Dydaktycznych, dr hab. Ewy Trojnar, prof. UJ
Immatrykulacja Studentów
Wystąpienie Przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Zuzanny Kopani
Wykład Inauguracyjny prof. dra hab. Artura Gruszczaka – „Człowiek – Bezpieczeństwo – Władza”
Gaudeamus Igitur

УВАГА СТУДЕНТИ!

Лист декана др габ., проф. ЯУ Павла Лейдлера про дистанційне навчання студентів на Факультеті міжнародних та політичних студій Ягеллонського університету

ZONA. Opowieść o radioaktywnym świecie.

Z przyjemnością informujemy, że 10 sierpnia ukazała się najnowsza książka pracownika Katedry Ukrainoznawstwa dra Pawła Sekuły pt. "Zona. Opowieść o radioaktywnym świecie". Publikacja poświęcona została historii i teraźniejszości czarnobylskiej Strefy Alienacji, intensywnie rozwijającej się turystyce, polityce władz ukraińskich i osobliwościach Zony.

UWAGA STUDENCI

Nauczanie w Katedrze Ukrainoznawstwa w semestrze zimowym 2020/2021 w związku z COVID-19 będzie odbywać się w formie zdalnej.

W dniu 28 lipca ukazał się Komunikatu nr 16 Prorektora UJ ds polityki kadrowej i finansowej oraz Prorektora UJ ds dydaktyki z 28 lipca 2020 roku na temat zasad organizacji kształcenia na poszczególnych wydziałach w odniesieniu do prowadzonych kierunków studiów w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021. Treść komunikatu.

W związku z treścią Komunikatu, Prodziekan ds dydaktycznych WSMiP UJ, dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ skierował list do Pracowników, Studentów i Doktorantów Wydziału wyjaśniający przyczyny podjęcia przez władze Wydziału decyzji o nauczaniu zdalnym w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021. Treść listu.

 

Ewaluacja Zdalnego Nauczania

https://badania.centrum.uj.edu.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll

KONKURS FOTOGRAFICZNY!

konkurs fotografii

Drodzy studenci!

Edukacja online trwa już kolejny miesiąc, zdjęcia z wideokonferencji są najczęściej pojawiającym się motywem w mediach społecznościowych, przełammy tę monotonie.

KONKURS #studiowaniewepidemii
Do 26 czerwca 2020 przyślijcie na adres sekretariatu - ukrainoznawstwo@uj.edu.pl - inspirujące, kreatywne zdjęcia jak i gdzie się uczycie, jak przygotowujecie do zajęć i zaliczeń, zdobywacie nową wiedzę i umiejętności. Z nadesłanych zdjęć wybierzemy 6, które od 29 czerwca do 10 lipca będą publikowane na naszym profilu fb. Wygrają dwa z największą ilością polubień.

Autorzy zdjęć otrzymają nagrody książkowe.

Czekamy na Wasze zdjęcia!

ZARZĄDZENIE REKTORA

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZASAD FUNKCJONOWANIA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO OD DNIA 25 MAJA 2020 ROKU DO 30 WRZESNIA 2020 ROKU.

PRZEDŁUŻANIE LEGITYMACJI

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora UJ  legitymacje studenckie będą przedłużane w dniach 26-31 marca, po wznowieniu zajęć. W przypadku dalszej kwarantanny ważność legitymacji zostanie automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie.

UWAGA!

Szanowni Państwo, przez okres trwania zajęć dydaktycznych w formie zdalnej kontakt z Sekretariatem Katedry Ukrainoznawstwa będzie się odbywał pod numerem telefonu: 513253041.

KOMUNIKAT PROREKTORA UJ W SPRAWIE KORONAWIRUSA

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego o zawieszeniu zajęć dydaktycznych od 11 do 25 marca br., chciałbym wzmocnić apel Ministra Zdrowia dotyczący odpowiedzialnego zachowania w tym okresie. 

Apeluję o ograniczenie wyjść. Należy potraktować ten okres, jako czas kwarantanny. Proszę również o załatwianie spraw studenckich z administracją uczelni w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, aplikacji Teams (dostępnej w ramach darmowego pakietu Office365) i ograniczenie bezpośredniego kontaktu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z wiadomością otrzymaną z MNiSW, ważność legitymacji studenckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja br., bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Armen Edigarian

Prorektor UJ ds. dydaktyki

UWAGA!

Publikujemy harmonogram zajęć w semestrze letnim 2019/2020

HARMONOGRAM

Zaproszenie na debatę

Co na to NATO? Stary sojusz wobec nowych wyzwań

Doktoraty w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ

Zapraszamy Kandydatów do zapoznania się z zasadami rekrutacji oraz ofertą kształcenia i realizacji projektów doktorskich w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ. Link do strony Szkoły https://human.phd.uj.edu.pl/ 

KONFERENCJA: "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej". Jan Paweł II. Świeckie i rzymskokatolickie władze Rzeczypospolitej wobec swoich, niekatolickich obywateli – protestanci, Białorusini, Ukraińcy, Ormianie, Żydzi. Współczesne echa dawnych problemów w XIX-XXI w.

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową organizowaną z okazji 450. rocznicy unii lubelskiej pt. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej (Jan Paweł II). Świeckie i rzymskokatolickie władze Rzeczypospolitej wobec swoich, niekatolickich obywateli – protestanci, Białorusini, Ukraińcy, Ormianie, Żydzi. Współczesne echa dawnych problemów w XIX-XXI w. Konferencja odbędzie się w Krakowie 5 grudnia 2019 (czwartek) od godz. 10.00, przy ul. Wenecja 2 (Katedra Ukrainoznawstwa), sala 5.

Program

List przewodni

Promocja w Collegium Maius

Zachęcamy Studentów Studiów Polsko-Ukraińskich do uczestnictwa w prezentacji książki Organized society.

Jest to dwutomowa publikacja profesora Wiktora Andruszczenki – rektora Narodowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. M.P. Drahomanowa w Kijowie.

Spotkanie odbędzie się w Collegium Maius w sali im. Bobrzyńskiego (podziemie) 7 grudnia w godz. 12.00-14.00.

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie

Spotkanie z profesorem Jarosławem Poliszczukiem

Zapraszamy na spotkanie z profesorem Jarosławem Poliszczukiem z Zakładu Ukrainistyki Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pan Profesor we wtorek 10 grudnia 2019 r. o godzinie 13.30 w Katedrze Ukrainoznawstwa UJ (s. 2), będzie prezentował swoje dwie najnowsze książki pt. Гібридна топографія. місця й не-місця в сучасній українській літературі oraz Фронтирна ідентичність: Одеса ХХ століття.

Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej

Informujemy, że nakładem wydawnictwa Księgarnia Akademicka ukazał się przygotowany przez pracowników Katedry Ukrainoznawstwa drugi tom Studiów o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej. Publikacja ukazuje aktualne badania nad dziedzictwem kulturowym chrześcijańskich Kościołów wschodnich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po raz kolejny mamy okazję do zapoznania się z pracami naukowców z ośrodków polskich i zagranicznych na temat cerkiewnej spuścizny duchowej, literackiej i artystycznej. Dzięki nim możemy przenieść się myślami do czasów, gdy nasz kraj był organizmem wieloetnicznym, wielonarodowym i wielokulturowym, co uczyło jego obywateli szacunku dla odmienności religijnych i ideowych.

 

 

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Katedrze Ukrainoznawstwa

WYKŁAD DR IWANA ALMESA

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Iwana Almesa z Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu pt:

Latinitas Polonice: латино- і польськомовні книги у православних та унійних (василіанських) монастирях Львівської єпархії XVII–XVIII ст.

Wykład odbędzie się we wtorek 8 października o godzinie 15.00 , w sali nr 2.

UWAGA!

Publikujemy harmonogram zajęć w semestrze ziomowym oraz kalendarz roku akademickiego 2019/2020

Harmonoram zajęć

Organizacja roku akademickiego

ECHA HISTORII W RADIU PLUS

Zapraszamy do wysłuchania audycji z cyklu Nocne Światła: Echa Historii na antenie Radia Plus, której gościem bedzie dr Paweł Sekuła. Tematem audycji będą mroczne tajemnice katastrofy w Czarnobylu:

Mroczne tajemnice Czarnobyla

ZAPROSZENIE

Komisja Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności uprzejmie zaprasza na zebranie naukowe,

które odbędzie się we czwartek 13 czerwca 2019 o godz. 17.30 w Małej Auli gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

Pani dr hab. Agnieszka Gronek

wygłosi odczyt:

Zabytki cerkiewne w kręgu zainteresowań c.k. konserwatora Galicji Wschodniej Mieczysława Potockiego.

Przewodniczący Komisji

Prof. dr hab. Adam Małkiewicz

TARGI KSIĄŻKI W WARSZAWIE

W dniach 23-26 maja na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbędą się 10. Warszawskie Targi Książki. Targi Książki w Warszawie to największe międzynarodowe wydarzenie branży wydawniczej w Polsce. W sobotę 25 maja od godz. 13.30 Katedra Ukrainoznawstwa będzie reprezentowana przez dra Pawła Sekułę, jako autora książki „Likwidatorzy Czarnobyla. Nieznane historie”.  Zapraszamy.

33. ROCZNICA WYBUCHU ELEKTROWNI W CZARNOBYLU

26 kwietnia 1986 roku doszło do wybuchu w czwartym reaktorze elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Była to jedna z największych katastrof technologicznych w XX wieku. Z tej okazji zapraszamy do odsłuchania audycji Polskiego Radia, Radia Dla Ciebie i Radia TOK FM

RADIO TOK FMPOLSKIE RADIO; RADIO DLA CIEBIE;

KONFERENCJA NAUKOWA KATEDRY UKRAINOZNAWSTWA

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością informujemy, że 9 maja 2019 r. w Auli Collegium Novum (ul. Gołębia 24), odbędzie się konferencja naukowa pt. Dlaczego „trzeba było upływu aż 1100 lat”, aby Papież-Słowianin św. Jan Paweł II uczynił współpatronami duchowo niepodzielnej Europy "dwóch płuc" Apostołów Słowian św. św. Cyryla i Metodego – prekursorów odprawiania liturgii w językach narodowych w katolickich kościołach w całym świecie od II Soboru Watykańskiego (1962-1965) 

W 1150. rocznicę śmierci w 869 r. św. Cyryla współpatrona kijowskiego bractwa Cyrylometodiańskiego w latach 1845-1846  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

PLAN KONFERENCJI

DR OKSANA KOWACKA

Z  przykrością informujemy, że w dniu 01.04.2019 odeszła od nas nasza dobra koleżanka, wykładowczyni Katedry Ukrainoznawstwa dr Oksana Kowacka.

Dr Oksana Kowacka była absolwentką Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, gdzie zaczynała swoją drogę naukową, którą kontynuowała w Krakowie. Z  Katedrą Ukrainoznawstwa WSMiP związana była niemal od samego początku jej istnienia.

Literaturoznawczyni, ceniony dydaktyk, oddana studentom nauczycielka akademicka, sumienna i rzetelna. Autorka licznych publikacji naukowych dotyczących ukraińskiej prozy eksperymentalnej lat 20-tych XX wieku.

Pasjonatka literatury i języka ukraińskiego, zaangażowana i oddana sprawom Ukrainy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 05.04.2019 o godz. 11.00 w Cerkwi Grekokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ulicy Wiślnej 11 w Krakowie.

Nekrolog

 

 

 

 

LIKWIDATORZY CZARNOBYLA

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się najnowsza książka pracownika Katedry Ukrainoznawstwa dra Pawła Sekuły "Likwidatorzy Czarnobyla. Nieznane historie". Publikacja jest zapisem relacji ustnych uczestników likwidacji skutków katastrofy jądrowej i ich rodzin. Przedstawia dramatyczne doświadczenia żołnierzy związane z działaniami podejmowanymi w czarnobylskiej zonie w latach 1986-1988. Wybrane fragmenty publikacji i recenzje dostępne są m.in. na stronach:

Histmag.org Uważam Rze Wirtualna Polska Dziennik.pl Licznik Geigera Wprost

 

PRAGNIENIE ŻYCIA

Zapraszamy na wystawę Dmytra Muravskiego "Pragnienie życia" - "Жага до життя". Autor zajmuje się robieniem zdjęć na tematy wojskowe od 2010 roku. Już od pierwszych dni ATO (Antyterrorystyczna Operacja na wschodzie Ukrainy) działał jako wolontariusz i fotograf na całej linii frontu. Spotkanie odbędzie się 30.01 w restauracji Awangarda przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza 1. Serdecznie zapraszamy. 

O MIEJSCE KSIĄŻKI W HISTORII SZTUKI

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 15-16 stycznia 2019 r. w gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie odbędzie się trzecia edycja konferencji „O miejsce książki w historii sztuki”pod tytułem Sztuka książki około 1900. W 150. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego. Jednym ze współorganizatorów konferencji jest Ukrainoznawcze Koło Naukowe Studentów UJ Wernyhora. Wśród zaproszonych gości będą także prelegenci z Ukrainy - Kijowa, Charkowa i Lwowa. Serdecznie zapraszamy.

PROGRAM KONFERENCJI

WERTEP

Zgodnie z tradycją 19 grudnia 2018 r. w Katedrze Ukrainoznawstwa miało miejsce przedświąteczne spotkanie kolędnicze studentów, doktorantów i pracowników Katedry. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego "Wernyhora" zaprezentowali ukraiński Wertep. Oprócz wspólnego kolędowania uczestnicy mieli także okazję skosztować ukraiński deser wigilijny - kutię.

Odznaczenie dla pracownika Katedry

Informujemy, że 13 grudnia 2018 r. w Rydze, podczas uroczystego zebrania Społecznego Związku „Czarnobyl” Łotwy, medalem „Znak Honoru" został nagrodzony pracownik Katedry Ukrainoznawstwa dr Paweł Sekuła – "Za znaczący wkład na rzecz zachowania pamięci historycznej o katastrofie czarnobylskiej dla przyszłych pokoleń i ludzkości". Nagrodę wręczyli Prezes Związku "Czarnobyl" Łotwy Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks i Przewodniczący Rady „Znaku Honoru” Māris Šops. W uroczystości udział wzięli uczestnicy likwidacji skutków katastrofy w Czarnobylu z rodzinami, przedsiębiorcy, działacze społeczni i kulturalni z Łotwy.

 

KONFERENCJA w 40-lecie wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Katedra Ukrainoznawstwa
Fundacja św. Włodzimierza
Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie
Zjednoczenie Łemków
Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa UJ „Wernyhora”
zapraszają na konferencję naukową
w 40-lecie wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża:

Duchowo niepodzielna Europa „dwóch płuc” świętych Benedykta, Cyryla
i Metodego w myśli i działalności ekumenicznej św. Jana Pawła II
.

16 października 2018 roku r. (wtorek), godz. 10.00-19.30
Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24, I piętro

PROGRAM KONFERENCJI

Konflikt w Donbasie i jego odzwierciedlenie we współczesnym dyskursie literackim i artystycznym na Ukrainie

15 maja w sali 33 w budynku Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ odbyła się debata pt. Konflikt w Donbasie i jego odzwierciedlenie we współczesnym dyskursie literackim i artystycznym na Ukrainie zorganizowana przez Katedrę Ukrainoznawstwa. W trakcie debaty swoje najnowsze badania w zakresie zgłoszonej problematyki zaprezentowała dr Ludmyła Pidkujmucha z Uniwersytetu Narodowego Akademia Kijowsko-Mohylańska, która gościła na WSMiP w ramach wymiany Erasmus+ KA 107. Spotkanie moderowała dr Halina Czuba.

Swoje badania prelegentka oparła na najnowszej literaturze, przede wszystkich reportażach, ukazujących sytuację na linii frontu oraz filmach dokumentalnych, głównie reżyserów będących członkami grupy Babylon`13. Bardzo często autorami książek byli sami uczestnicy działań wojennych lub dziennikarze, którzy przebywali jakiś czas wśród żołnierzy. Fakt ten dodaje ich utworom dużej wiarygodności.

Główny wniosek, wynikający z przebadanego materiału, to aktualność tematyki, duże zainteresowanie tego typu utworami wśród widzów i czytelników na Ukrainie. Autorzy zarówno filmów, jak i książek, próbują znaleźć odpowiedzi na trudne pytania, które wojna stawia przed człowiekiem, jej uczestnikiem, ukazują przeważnie „czarno-biały” świat, wyraźnie podzielony na „swoich” i „obcych”, „przyjaciół” i „wrogów”, linia podziału pomiędzy nimi przebiega wzdłuż linii frontu.

Jestem stąd. Polska wielu narodów.

Wystawa  pt. „Jestem stąd. Polska wielu narodów”, poświęcona historii, kulturze oraz dniu dzisiejszemu mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce.

Wystawa składa się z dwóch części: tzw. indywidualnej i opisowej. W pierwszej zaprezentowano zdjęcia portretowe 15 przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych (tj.: białoruskiej, czeskiej, karaimskiej, kaszubskiej, litewskiej, łemkowskiej, niemieckiej, ormiańskiej, romskiej, rosyjskiej, słowackiej, śląskiej, tatarskiej, ukraińskiej, żydowskiej) oraz kilka fotografii nawiązujących do życia danej grupy. Uzupełnieniem materiału ilustracyjnego są cytaty pochodzące z wywiadów z portretowanymi na wystawie osobami, które odnoszą się do kwestii ich złożonej tożsamości narodowej i etnicznej, relacji pomiędzy nimi a większością społeczeństwa, jak również problemów dnia dzisiejszego mniejszości etnicznych i narodowcy żyjących w Polsce. Część druga wystawy, która aktualnie jest w przygotowaniu, będzie miała charakter opisowy. Za pomocą wybranych fotografii i tekstów przedstawione zostaną w niej historia i kultura mniejszości etnicznych i narodowych.

Wystawa ma charakter edukacyjny i będzie prezentowana w szkołach, muzeach i instytucjach kultury w całej Polsce. Wszystkich zainteresowanych goszczeniem u siebie wystawy prosimy o kontakt.

Inter-Polit Leader

Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych „Inter-Polit Leader”, POWR.03.01.00-00-K179/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

Cel - nabycie i podniesienie kompetencji niezbędnych na rynku pracy- zawodowych, komunikacyjnych, przedsiębiorczych i analitycznych u 240 studentów (kobiet i mężczyzn) ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego przez formy wsparcia: zajęcia warsztatowe kształcenia kompetencji, zadania praktyczne dla studentów realizowane w formiej projektu, w tym w ramach zespołów projektowych i wizyty studyjnej u pracodawcy służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy od 2017-03-01do 2019-06-30. Działania odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom pracodawców dotyczących umiejętności i kompetencji studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i zwiększają ich aktywność zawodową. Działania służą nabyciu i podnoszeniu kompetencji istotnych w branżach wybieranych przez absolwentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyczynią się do realizacji celu szczegółowego POWER przez działania skierowane na podnoszenie kompetencji studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i uwzglednieniu kompetencji niezbędnych na rynku pracy.
Uczestnikami projektu są studenci studiów stacjonarnych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ostatnich 4 semestrów I stopnia na kierunkach: Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Migracje międzynarodowe, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe, Studia azjatyckie tj. 3-6 semestrów z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020 i II stopnia na kierunkach Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe, Studia azjatyckie, tj. 1- 4 semestru z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020

koordynator projektu: dr Kinga Anna Gajda (kinga.gajda@uj.edu.pl)

dodatkowe informacje na stronie WSMiP

Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

 

Serdecznie zapraszam pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także wszystkie zainteresowane osoby na obronę pracy doktorskiej mgra Jakuba Szeligi, absolwenta Katedry Ukrainoznawsta oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Dyskusja publiczna odbędzie się 18 października 2016 r. o godzinie 9.30 w Collegium Novum UJ przy ulicy Gołębiej 24 w sali nr 30. Temat rozprawy: Polityka wschodnia II Rzeczypospolitej w programach i działalności ukraińskich partii politycznych.

 

Przewodniczący Komisji:

Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ

Promotor:

Prof. dr hab. Włodzimierz Mokry

Recenzenci:

Prof. dr hab. Eugeniusz Koko

Dr hab. Barbara Stoczewska

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka

 

Dr hab. Agnieszka Kastory

Dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł

Dr. hab. Piotr Borowiec

Kierownik Katedry Ukrainoznawstwa

Prof. dr hab. Włodzimierz Mokry

Wołyń w polskiej pamięci, polityce historycznej, dziełach literackich, ich adaptacjach filmowych oraz świadomości społecznej

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Katedra Ukrainoznawstwa
Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie
Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa UJ "Wernyhora"
zapraszają na konferencję:
Wołyń w polskiej pamięci, polityce historycznej, dziełach literackich, ich adaptacjach filmowych oraz świadomości społecznej.
30 listopada (środa) 2016 roku, godz. 10.00-20.30,
Aula Collegium Novum, ul. Gołębia 24
 

PROGRAM.PDF

30. rocznica katastrofy w Czarnobylu

Debata w 30. rocznicę katastrofy w Czarnobylu 

"Pamięć wielkości czy wielkość pamięci? Rosyjskie i ukraińskie dyskursy o dziedzictwie radzieckim"

Collegium Novum, ul. Gołębia 24, sala 30, 14.00-18.00

Wprowadzenie (14.00-14.15)

dr Paweł Sekuła (Katedra Ukrainoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński) - Polityka i społeczeństwo na współczesnej Ukrainie wobec katastrofy w Czarnobylu​

Część I (14.15-15.45) Dyskursy rosyjskie
Moderator: Prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Prof. Ildus Jarulin (Wydział Społeczno-Humanistyczny, Państwowy Uniwersytet Pacyficzny) - Историческая память как социальный гипноз на постсоветском пространстве

Prof. Iwan Radikow (Wydział Politologii, Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy) - Советское прошлое и современная российская национальная перспектива:возможность неконфликтного объединения

Prof. Dmitrij Karnauchow (Instytut Historii, Nauk Humanistycznych oraz Społecznych, Nowosybirski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny) - Советское наследие в современном публичном дискурсе России и Польши

Prof. Władimir Biełous (Wydział Politologii, Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy) - Историческая память как объект моделирования (к вопросу о русском менталитете и советском наследии)

Prof. Joachim Diec (Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Uniwersytet Jagielloński) - Funkcje polityki historycznej państwa i determinanty jej kształtu w kontekście dziedzictwa ZSRR na obszarze postradzieckim

Część II (16.00-17.15) Dyskursy ukraińskie

Moderator: Dr hab. Andrzej Dudek

Prof. Markijan Malśkyj (Wydział Stosunków Międzynarodowych, Lwowski Uniwersytet Narodowy)

Prof. Anatolij Romaniuk (Wydział Filozoficzny, Lwowski Uniwersytet Narodowy) - Ewolucja stanowiska obywateli Ukrainy do ZSRR i Rosji w kontekście aneksji Krymu i wojny na Donbasie 2014-2016

Prof. Włodzimierz Mokry (Katedra Ukrainoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński) - Kompleks Moskwy wobec Kijowa. Od spustoszenia Kijowa przez Andrzeja Bogolubskiego do aneksji i okupacji Krymu, Donbasu
i Ługańska

 

Część III (17.30-18.30)
Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników Debaty
Moderator: Dr hab. Andrzej Dudek
 

19.00 - 20.00 - II Debata Trzech Dziekanów o międzynarodowym kontekście wydarzeń na Ukrainie oraz o stosunkach rosyjsko-ukraińskich w dwa lata po pierwszym spotkaniu, (Collegium Novum, ul. Gołębia 24, sala 30)

Moderator: Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Uczestnicy:

Prof. Ildus Jarulin - dziekan, Wydział Społeczno-Humanistyczny, Państwowy Uniwersytet Pacyficzny
Prof. Markijan Malśkyj - dziekan, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Lwowski Uniwersytet Narodowy
Prof. Bogdan Szlachta - dziekan, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
Uniwersytet Jagielloński

Zebranie naukowe Katedry Ukrainoznawstwa

Pracownicy i studenci I, II i III stopnia Katedry Ukrainoznawstwa WSMiP UJ 

Zaproszenie na otwarte zebranie naukowe Katedry Ukrainoznawstwa WSMiP UJ

Środa, 16 marca 2016 r., godz. 18.00; Kraków, ul. Wenecja 2

Uprzejmie i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich pracowników i studentów na zapowiadane wcześniej otwarte zebranie naukowe Katedry Ukrainoznawstwa WSMiP UJ poświęcone naukowej, a nie potocznej interpretacji i rozumienia pojęcia „kultura" i „cywilizcja". Doprecyzowanie tych pojęć jest istotne dla podejmowanych na naszym kierunku: kulturoznawstwo, specjalność ukrainoznawstwo interdyscyplinarnych badań naukowych zarówno przez pracowników i doktorantów, jak i studentów polsko- i ukraińskojęzycznych studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Krótkie słowa wprowadzające do dyskusji wygłoszą doktorzy Denys Pilipowicz i Paweł Sekuła i prof. Włodzimierz Mokry.

Będę Państwu wdzięczny za zapoznanie się – z myślą o włączeniu się do dyskusji – z przesłanymi pocztą elektroniczną tekstami W. Tatarkiewicza, M. Boguckiej, H. Samsonowicza oraz pracą „Ukraina między Wschodem i Zachodem" Ihora Szewczenki, a także Iwana Łysiaka-Rudnyckiego.

Konferencja PAU

W dniach 26-27 listopada 2015 r. w Polskiej Akademii Umiejętnosci będzie miała miejsce konferencja naukowa z udziałem pracowników KU poświęcona szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa w Europie pt. Zagrożenia-wyzwania-szanse bezpieczeństwa europejskiego. 

Szczegółowe informacje

Ewangelia w języku matki. Inspiracje dziedzictwem św. Cyryla i Metodego w wychowaniu i edukacji – wschodnioeuropejskie doświadczenia w kontekście aktualnych wyzwań

Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII

Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie"

Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej

Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie

zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Ekumeniczną

Ewangelia w języku matki.

Inspiracje dziedzictwem św. Cyryla i Metodego w wychowaniu i edukacji
– wschodnioeuropejskie doświadczenia w kontekście aktualnych wyzwań

 

w dniach 16-17 listopada (poniedziałek-wtorek) 2015 roku

 

PROGRAM KONFERENCJI 

 

Wernisaż w Katedrze Ukrainoznawstwa

Pracownicy, doktoranci i studenci Katedry Ukrainoznawstwa!

Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie z bardzo intersującymi malarzami z Charkowa – Państwem Haliną i Jarosławem Sobol.

Ich wernisaż wystawy miał miejsce w Galerii Sztuki Ukraińskiej na ul. Kanoniczej 15 i był – jak się okazało – ostatnim wernisażem w Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie.

Goszczący w Krakowie Państwo Halina i Jarosław Sobol zaprezentują część swoich dzieł i opowiedzą o sytuacji kultury ukraińskiej w Charkowie i w Ukrainie.

Spotkanie z artystami – połączone z prezentacją ich obrazów odbędzie się dnia 4 listopada 2015 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w Katedrze Ukrainoznawstwa (ul. Wenecji 2, sala nr 2).

Serdecznie Państwa zapraszam

Kierownik Katedry Ukrainoznawstwa WSMiP UJ

Prof. dr hab. Włodzimierz Mokry 

Krakowskie Czwartki Ukrainoznawcze

W ramach Krakowskich Czwartków Ukrainoznwczych 22 października 2015, o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie z ukraińskim wydawnictwem TVERDYNA.
 
W programie przewidziana prezentacja książek pism i projektów międzynarodowych z udziałem wydawcy i autorów
 
Adres:
 
Katedra Ukrainoznawstwa
Kraków
ul. Wenecja 2

Festiwal Nauki "Oświeć się"

Studenci Ukrainoznawstwa UJ, Koło Naukowe „Wernyhora" serdecznie zapraszają na Festiwal Nauki, który odbędzie się dnia 22 maja 2015 r. na Rynku Głównym pod hasłem „Oświeć się".

W programie przewidziano wiele atrakcji, m.in. konkurs z nagrodami, przyspieszony kurs tańca ukraińskiego, pokaz strojów regionalnych, a o godzinie 15.50 na scenie głównej występ Inny Todoriko - studentki pierwszego roku studiów magisterskich.

J Serdecznie zapraszamy naszych przyszłych studentów oraz ludzi poszukujących, którzy jeszcze nie wybrali kierunku, chętnie pomożemy dzieląc się naszymi doświadczeniami !!! 

Konferencja Naukowa "Między Słowianami - polsko-ukraińskie stosunki polityczne i kulturalne w obliczu przemian.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa UJ "Wernyhora"
pragnie zaprosić do wzięcia udziału w organizowanej przez siebie 
dnia 29 maja 2015 roku Konferencji Naukowej pt.
 
"Między Słowianami - polsko-ukraińskie stosunki polityczne i kulturalne w obliczu przemian."
 
Języki konferencji: polski - ukraiński.
 
Zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych zainteresowanych tematyką polsko-ukraińską.
 
Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz i przesłać go na adres knsu.uj.wernyhora@gmail.com w terminie do 22.05.2015 roku
 
 
 

KONKURS FOTOGRAFICZNY - Okno na Wschód

 
Katedra Ukrainoznawstwa UJ oraz Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa UJ "Wernyhora" zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. "Okno na Wschód - Ukraina w oczach studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego".
 
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 3 prac, jednak tylko jedno zdjęcie autora może zostać nagrodzone.
 
Termin nadsyłania prac: 10.04.2015 - 18.05.2015
 
Fotografie prosimy nadsyłać w wersji cyfrowej - minimalna rozdzielczość 1600x1200px - na adres e-mail: knsu.uj.wernyhora@gmail.com z dopiskiem "konkurs fotograficzny" oraz dostarczać w formie papierowej do sekretariatu Katedry Ukrainoznawstwa UJ - Kraków, ul. Piłsudskiego 13 (I piętro, pokój 101) na papierze foto o wymiarach 20x30 - podpisane na odwrocie.
 
Za zdobycie pierwszych trzech miejsc przewidziane są atrakcyjne nagrody. 
Prace laureatów będą także wystawione na Festiwalu Nauki 22 maja 2015 roku na Rynku Głównym w Krakowie.