Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mieczysław Potocki w służbie przeszłości

Mieczysław Potocki w służbie przeszłości

Nowa monografia Pani Profesor Agnieszki Gronek z Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich

Z przyjemnością zawiadamiamy, że nakładem Wydawnictwa DiG ukazała się najnowsza monografia Pani Profesor Agnieszki Gronek z Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich pt. Mieczysław Potocki. W służbie przeszłości.

Mieczysław Potocki w latach 1864-1878 pełnił funkcję c.k. konserwatora budowli i pomników starożytnych Galicji Wschodniej. Mimo braku funduszy i rozbudowanego aparatu urzędniczego, z niewielką grupą miłośników dziejów, rozpoczął akcję inwentaryzacji, restauracji i ochrony zabytków dawnego województwa ruskiego Rzeczypospolitej. W prezentowanej książce, na podstawie zachowanej korespondencji urzędu konserwatorskiego, podjęta została próba odtworzenia tej działalności. Cytowane tu liczne odezwy, rachunki, umowy, kosztorysy, spisy i inwentarze stanową równowagę dla swoistej subiektywnej mikrorelacji Potockiego zawartej w jego listach. Książka ta jest także indeksem dzieł przez niego uratowanych oraz zbiorem dokumentów źródłowych na temat działalności galicyjskich urzędników 2. połowy XIX wieku.

Polecamy również
Spotkanie z ukraińską pisarką Tanią Pjankową

Spotkanie z ukraińską pisarką Tanią Pjankową

Zmiany godzin dyżuru i zajęć dr Joanny Bobuli

Zmiany godzin dyżuru i zajęć dr Joanny Bobuli

Wykład i spotkanie: ascism and Imperial Nationalism: The Roots of Russia’s War against Ukraine and the West

Wykład i spotkanie: ascism and Imperial Nationalism: The Roots of Russia’s War against Ukraine and the West

Razem poprzez kulturę

Razem poprzez kulturę