Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie: wymiar religijny i wyzwania

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie: wymiar religijny i wyzwania

Zapraszamy na wykład

WOJNA ROSJI PRZECIWKO UKRAINIE:

WYMIAR RELIGIJNY I WYZWANIA

z udziałem znakomitych badaczy:

PROF. OŁEH TURIJ – prorektor do spraw współpracy strategicznej Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, dyrektor Instytutu Historii Cerkwi UKU

DR IRYNA FENNO – docent Katedry Religioznawstwa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie, kierownik programów edukacyjnych Centrum UKU w Kijowie

Prof. O. Turij przedstawi postawy i reakcje wielu Cerkwi (w Ukrainie, jak również poza jej granicami) na wojnę prowadzoną przez Rosję przeciwko Ukrainie.

Dr Iryna Fenno, która monitoruje niszczenie zabytków i współczesnych budowli religijnych w Ukrainie oraz bada problem prześladowania ze względu na przekonania religijne na okupowanych terytoriach zapozna nas z najnowszymi wynikami badań i monitoringu. W ostatnim czasie, Pani dr I. Fenno, razem z niemiecką badaczką Reginą Elsner, opublikowała raport dotyczący kwestii swobody religijnej w Ukrainie w warunkach rosyjskiej agresji.

ZAPRASZAMY

8 grudnia 2023 godz. 15.00 na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, ul. Reymonta 4, sala 001 (parter budynku).

Spotkanie odbędzie się w języku ukraińskim.

Polecamy również
Spotkanie z ukraińską pisarką Tanią Pjankową

Spotkanie z ukraińską pisarką Tanią Pjankową

Zmiany godzin dyżuru i zajęć dr Joanny Bobuli

Zmiany godzin dyżuru i zajęć dr Joanny Bobuli

Wykład i spotkanie: ascism and Imperial Nationalism: The Roots of Russia’s War against Ukraine and the West

Wykład i spotkanie: ascism and Imperial Nationalism: The Roots of Russia’s War against Ukraine and the West

Mieczysław Potocki w służbie przeszłości

Mieczysław Potocki w służbie przeszłości