Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bardzo psimy o zgłaszanie wszelkich problemów z powrotem do Polski i uczestnictwem w zajęciach.
Postaramy się wszystko tak zorganizować, żeby mieli Państwo możliwość kontynuowania studiów.
 
W przypadku problemów z powrotem do Polski mogą Państwo ubiegać się o Indywidualny Pan Studiów. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z tej możliwości proszę o kontakt z sekretariatem ZSPU.
 
Wszyscy Studenci i Studentki z Ukrainy mogą liczyć na pomoc finansową oraz psychologiczną:
możliwość ubiegania się o zapomogę – wsparcie w sytuacji nagłego pogorszenia sytuacji życiowej i/lub materialnej nawet do 3 tysięcy złotych. Wniosek o zapomogę należy złożyć przez USOSweb w zakładce Dla wszystkich - Wnioski - Wniosek o zapomogę w roku akademickim 2021/2022, a następnie dostarczyć do swojego Koordynatora Spraw Stypendialnych (osobiście lub pocztą)
- UJ wciąż dysponuje wolnymi pokojami w akademikach dla Studentek i Studentów z Ukrainy, które będą na bieżąco przyznawane. Wniosek o miejsce w domu studenckim znajdziecie w zakładce Wnioski.
- osoby w najtrudniejszej, najcięższej sytuacji prosimy o kontakt bezpośredni na adres
 pomoc.materialna@samorzad.uj.edu.pl. a także awaryjny adres samorządowy gdzie w krótkim czasie otrzymacie odpowiedź: emergency@samorzad.uj.edu.pl
 
- Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji UJ oferuje dla Was bezpłatne wsparcie psychologiczne, również w języku angielskim: https://sowa.uj.edu.pl/contact-us

PUNKT WSPARCIA PSYCHICZNEGO DLA OFIAR INWAZJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ PRZY ZAKŁADZIE PSYCHOPROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII INSTYTUTU PSYCHOLOGII UJ

 

Zakład Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Instytucie Psychologii UJ oferuje bezpłatne wsparcie psychiczne wszystkim ofiarom inwazji rosyjskiej na Ukrainę, dotkniętym bezpośrednio i pośrednio skutkami działań wojennych: studentom, doktorantom oraz pracownikom UJ niezależnie od narodowości. 

 

Psychoterapeuci, psycholodzy kliniczni i psycholodzy specjalizujący się w pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej zapewniają bezwarunkową pomoc osobom doświadczającym trudności w związku z obecną sytuacją. Istnieje możliwość rozmowy w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim, francuskim oraz niemieckim. Konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie, w Instytucie Psychologii UJ, a także telefonicznie lub online. 

 

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 

12 663 24 03

12 663 24 16

w dni robocze w godzinach: 9.00-17.00

 

można również zgłaszać się mailowo, pisząc wiadomość na adres: 

punktwsparcia@uj.edu.pl

 

ТОЧКА ПСИХИЧНОГО ОПОРУ

 

ДЛЯ ЖЕРТВ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГЕННЯ В УКРАЇНУ НА ВІДДІЛЕННІ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ І ПСИХОТЕРАПІЇ ІНСТИТУТУ ПСИХОЛОГІЇ ЯҐЕЛЛОНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Кафедра Психопрофілактики та Психотерапії Інституту Психології Яґеллонського Університету пропонує безкоштовну психологічну підтримку всім постраждалим від російського вторгнення в Україну, які прямо чи опосередковано постраждали від наслідків бойових дій: студентам, докторантам та співробітникам Яґеллонського Університету, незалежно від їхньої національності.

Психотерапевти, клінічні психологи та психологи, що спеціалізуються на психологічній допомозі та кризовому втручанні, надають безкоштовну допомогу людям, які відчувають труднощі через поточну ситуацію. Ти можеш розмовляти польською, українською, російською, англійською, французькою або німецькою мовою. Консультації відбуватимуться в Інституті Психології Яґеллонського Університету, а також в телефонному режимі та онлайн.

Щоб записатися на прийом, зв’яжись з нами за телефонами:

12 663 24 03

12 663 24 16

в робочі дні в годинах: 9.00-17.00

Ти також можеш сконтактувати з нами електронною поштою, за адресою: punktwsparcia@uj.edu.pl

DYŻURY

LIC I ROK

LIC II ROK

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Z DNIA 27 STYCZNIA 2022 r.

w sprawie: organizacji semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w sposób stacjonarny z elementami kształcenia zdalnego. Listy zajęć prowadzonych w trybie zdalnym dla poszczególnych kierunków studiów będą dostępne na stronach internetowych jednostek WSMiP UJ.

Od 25 lutego do 13 marca 2022 r. wszystkie zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym. Zajęcia w trybie stacjonarnym rozpoczną się 14 marca 2022 r. Termin ten może ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej.

ZAJĘCIA ONLINE ZAKŁAD STUDIÓW POLSKO – UKRAIŃSKICH SEMESTR LETNI 2021/2022

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Z DNIA 21 STYCZNIA 2022 r.

w sprawie: organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2021/2022

Zimowa sesja egzaminacyjna roku akademickiego 2021/2022 będzie realizowana zgodnie z obowiązującym planem i harmonogramem. Co do zasady, zaliczenia i egzaminy odbywać się będą w trybie zdalnym przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich pozostałych elementów opisanych w sylabusie. Wyjątkiem są sytuacje, w których przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów w trybie stacjonarnym jest niezbędne dla realizacji efektów uczenia się lub niemożliwe jest przeprowadzenie ich w trybie zdalnym. Decyzję w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w trybie stacjonarnym podejmuje zastępca dyrektora ds. dydaktycznych lub kierownik kierunku na wniosek prowadzącego i po konsultacji ze studentami uczestniczącymi w danym kursie.

Egzaminy i zaliczenia zdalne odbywają się z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu nr 131 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie: zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zarządzenie nr 131 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie: zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/146511559/zarz_131_2020.pdf

List DziekanaWydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych dra hab. Pawła Laidlera, prof. UJ do studentów zagrnicznych Wydziału.

Szanowni Państwo,
w załącznikuzamieszczono Komunikat Dziekana z 24 września w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

KOMUNIKAT

PREZENTACJA JCJ DOTYCZĄCA LEKTORATÓW

PRZEDMIOTY PROWADZONE ONLINE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022