ZAKŁAD STUDIÓW POLSKO-UKRAIŃSKICH - DANE KONTAKTOWE

Pokaż Zakład Studiów Polsko-Ukraińskich na większej mapie

Adres
ul. Władysława Reymonta 4
30-059 Kraków
Telefon
12 663 25 68

ORGANIZACJA PRACY SEKRETARIATU ZAKŁADU STUDIÓW POLSKO-UKRAIŃSKICH OD 01.10.2020

1. Podczas przebywania w budynku wprowadza się bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa, zachowania odległości 1,5 między pracownikiem a interesantem oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do pomieszczeń Zakładów.

2. W miarę możliwości załatwianie spraw odbywa się zdalnie. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach sekretariat przyjmuje studentów bezpośrednio we wtorki i czwartki po wcześniejszym umówieniu wizyty na konkretny termin i godzinę, z podaniem celu przybycia. Zgłoszeń dokonuje się na adres e-mail: ukrainoznawstwo@uj.edu.pl Ułatwi to szybkie i sprawne załatwianie spraw na miejscu.

3. Udzielanie informacji odbywa się drogą e-mail i telefonicznie.

4. Do odwołania podania rozpatrywane są w trybie zdalnym. Własnoręcznie podpisany skan podania należy przesyłać na adres ukrainoznawstwo@uj.edu.pl